Browsing All Posts published on »april, 2011«

Coalitie van PvdA, CDA en FNP geeft Fryslân nieuwe energie

april 15, 2011

0

 Leeuwarden. – Vanmiddag is, live uitgezonden, de nieuwe coalitie van gedeputeere staten van Frieslan geïnstalleerd. Ze hebben tijdens de presentatie hun speerpunten bekend gemaakt. Een duurzaam Fries energiebedrijf dat goedkoop stroom levert aan de Friezen. Een economische impuls voor het midden van Fryslân, regio Dokkum en Leeuwarden. Extra geld voor het levensloopbestendig maken en duurzaam verbeteren van woningen. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe Friese coalitieakkoord, ‘Nije enerzjy foar Fryslân’. Voor het realiseren van de ambities is wel minder geld.  PvdA, CDA en FNP vormen de nieuwe coalitie van Fryslân.  Het nieuwe coalitieakkoord zorgt voor nieuwe energie die nodig is voor de toekomst van […]

VARA nodigt Drachten en Heerenveen uit voor dagje Amsterdam

april 15, 2011

0

VARA nodigt Drachten enHeere nveen uit voor dagje Amsterdam inclusief bijwonen tv-programma Kanniewaarzijn!  Hilversum. – Op donderdag 12 mei vertrekt er een luxe touringcar vanuit Drachten en Heerenveen naar het nieuwe VARA programma Kanniewaarzijn! In samenwerking met TV Uitje nodigt VARA inwoners uit Drachten en Heerenveen en omgeving uit voor de opnames van het nieuwe satirische programma in het Werktheater te Amsterdam. De touringcar vertrekt in de ochtend en er is 2,5u gelegenheid om Amsterdam te verkennen. Het concept, waarbij het bijwonen van een TV programma gecombineerd wordt met luxe touringcarvervoer, is een waar succes. Inmiddels vertrekt er met regelmaat een bus uit Groningen en Friesland, voor onder andere de MaDiWoDoVrijdagShow van […]

Advies-en verwijspunt voor Klokkeluiders.

april 15, 2011

1

Den Haag. - Mensen die misstanden aan de orde stellen of overwegen dat te gaan doen, kunnen binnenkort informatie en advies vragen aan een onafhankelijke commissie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de instelling van een Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden. De commissie is er zowel voor de publieke als voor de private sector. Bij de commissie kan iedereen - op vertrouwelijke basis – terecht die wil weten welke wegen hij of zij moet bewandelen om een maatschappelijke misstand aan de orde te stellen. De commissie doet niet zelf onderzoek naar een misstand, maar kan wel doorverwijzen naar instanties die dat wel doen, zoals de Arbeidsinspectie of het […]

Opslag op de energierekening voor de stimulering van duurzame energie, ook op Ameland

april 15, 2011

0

Den Haag. –  Er komt een opslag op de energierekening voor de stimulering van duurzame energie. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met de opslag wordt de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE+ bekostigd. De opslag en de SDE+ regeling gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie. In 2013 is het budget voor SDE+ 100 miljoen euro, in 2014 […]

AIVD waarschuwt in jaarverslag tegen digitale spionage

april 15, 2011

0

Rijswijk. – De dreiging van digitale aanvallen tegen elektronische netwerken in ons land is groot en het aantal aanvallen zal toenemen. Het is daarom van belang dat essentiële systemen deugdelijk worden beveiligd en dat spionage en uitval van systemen op grote schaal kunnen worden voorkomen. Dat constateert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn […]

Friesland verwijdert bermpaaltjes, ook op Ameland

april 15, 2011

0

 Leeuwarden. - De provincie Friesland gaat het aantal bermreflectorpaaltjes halveren. Nu staan er nog 21.000 paaltjes, dat worden er 10.500. De paaltjes komen dan om de 100 meter te staan. Nu staan ze nog om de 50 meter. Gedeputeerde Piet Adema;  “ door de helft van de paaltjes te verwijderen besparen we € 47.000,- per jaar. Het scheelt schoonmaken en vervangen van kapotte paaltjes “ In Friesland staan langs alle provinciale wegen aan weerszijden bermpaaltjes. Volgens landelijke richtlijnen is het niet nodig om langs gebiedsontsluitingswegen B en […]

Presentatie Fries coalitieakkoord live te volgen, ook op Ameland

april 15, 2011

0

Leeuwarden. – De presentatie van het Friese coalitieakkoord is vanmiddag vanaf 16.00 uur live via internet te volgen. Dit kan via de link http://fryslan.stateninformatie.nl/. Eerst doet formateur Margreeth de Boer verslag van het formatieproces. Daarna geven de onderhandelaars Hans Konst (PvdA), Sjoerd Galema (CDA) en Annigje Toering (FNP) een toelichting. Ook vertellen ze wie de kandidaat-gedeputeerden zijn. Om 16.00 uur is de tekst van het akkoord te downloaden via www.fryslan.nl/nijenerzjy. Komende woensdagmiddag ligt het akkoord ter vaststelling voor in Provinciale Staten. Dit is vanaf 13.30 uur eveneens live te […]

Witte Wilster(Goudplevier) op Ameland.

april 15, 2011

0

Ameland. – Onze fotograaf Jan Spoelstra werd gisteren door één van zijn tipgevers geattendeerd op een bijzopndere vogel. Althans de uitvoering ervan is bijzonder. In een weiland temidden van een groep ongevbeer vijftig normaal gekleurde wilsters(goudplevier) vloog een spierwit exemplaar mee. De Witte Wilster temidden van de andere Goudplevieren. foto: Jan Spoelstra

Max. 60 op provinciale parallelwegen.

april 14, 2011

0

Wolvega. -Op alle provinciale parallelwegen gaat de maximum snelheid naar 60 km per uur. Nu zijn er nog parallelwegen waar 80 km per uur gereden mag worden. Gedeputeerde Piet Adema plaatste samen met wethouder Jongebloed het eerste 60 km per uur bord aan de Stellingenweg, de parallelweg van de N351, in Wolvega. “Het verschil in […]

Met de bus van Ameland voor steun Melanie

april 12, 2011

0

Gorredijk. -Met een bus trokken de 30 klasgenootjes van Melanie de Jong naar theater de Skâns in Gorredijk. Daar waren de Friese finales van het voorleeskampioenschap. Via de voorronde Noordoost-Friesland was de Amelandse leerling uit groep 7 van de Kardinaal de Jong school doorgedrongen tot het voorportaal van het Nederlands voorleeskampioenschap. Eentje van de elf […]