Voorstel extra bestuurslaag waddengemeenten.

Posted on november 28, 2007

0


Texel. – De burgemeesters van Waddeneilanden willen een extra bestuurslaag scheppen. Bij “bovengemeentelijke” onderwerpen neemt een eilander raad de bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden over. Deze eilander raad is samengesteld uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. Verder willen de burgemeesters een “interim coach” die het omvormingsproces bewaakt en stimuleert. Met name de verbetering van de relatie tussen de burgemeesters en secretarissen is hier een aandachtspunt. De omvorming kost 800.000 euro per jaar en zal volgens het voorstel geen gevolgen hebben voor het personeel in de afzonderlijke gemeenten.

Het voorstel wordt de komende twee dagen in de bijeenkomst van de Eilander raad op Vlieland besproken.

Posted in: ameland actueel