Browsing All Posts published on »december 8th, 2007«

V&W onderzoekt bouwen op zeewaterkering

december 8, 2007

0

Het ministerie van V&W laat een globale verkenning uitvoeren naar risicobewust bouwen op de (zee)waterkering. Hierin vindt een inventarisatie plaats van de informatiebehoefte en mogelijke pilots. Naar aanleiding van de resultaten zal in overleg met de betrokken partijen het vervolg worden vormgegeven. Een expertmeeting maakt hier deel van uit en zal naar verwachting in de […]