V&W onderzoekt bouwen op zeewaterkering

Posted on december 8, 2007

0


Het ministerie van V&W laat een globale verkenning uitvoeren naar risicobewust bouwen op de (zee)waterkering. Hierin vindt een inventarisatie plaats van de informatiebehoefte en mogelijke pilots. Naar aanleiding van de resultaten zal in overleg met de betrokken partijen het vervolg worden vormgegeven. Een expertmeeting maakt hier deel van uit en zal naar verwachting in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.

ameland foto Jan Spoelstra

Terras van strandpaviljoen “De Buren van Nes” in een briesende branding.

© 2007 foto: Jan Spoelstra

 

Posted in: ameland actueel