Provincienieuws

Posted on februari 20, 2008

0


Leeuwarden. – Extra inzet voor sport in Friesland. Provincie Friesland gaat zich extra inzetten om het sporten in Friesland te bevorderen. Daarvoor zijn drie richtingen uitgewerkt in het provinciale sportbeleid: het stimuleren en ondersteunen van breedtesport, het scouten en ondersteunen van sport-talenten en het verankeren van Friese sporten in sport-opleidingen en onderwijs. Lees hier verder >>>

Adviescommissies Fedde Schurerpriis en Dr. Obe Postmapriis zijn begonnen met de voorselectie van deze culturele prijzen. De resultaten worden aan de gedeputeerde staten als advies voorgedragen Op 11 december worden de prijzen uitgereikt.

Onderzoek funderingsproblematiek veenweidegebied. De provincie Fryslân heeft onderzoek laten doen naar de funderingsproblematiek in het veenweidegebied. Onderzocht is hoe groot het probleem in het veenweidegebied is en wie aansprakelijk is voor de schade. Daarnaast is gekeken of droogstand van funderingen te voorkomen of uit te stellen is. Het onderzoek is uitgevoerd omdat in het gebied woningen staan die gebouwd zijn op houten funderingen. Hiervan is bekend dat ze bij droogstand risico lopen op houtrot. Lees hier verder >>>

Voor 110 kunstwerken heeft de provincie Friesland met het Fries Museum een bruikleen-contract afgesloten.

Posted in: provincie nieuws