Strandvondsten inspiratie Murkje Woudwijk

Posted on februari 9, 2009

1


Wie wel eens door de duinen of over het strand van Ameland loopt ziet voor zijn voeten botjes en andere overblijfselen van dieren en vogels liggen. Meestal loop je eraan voorbij. Murkje IJnsen-Woudwijk niet; ze raapt ze op, doet de overblijfselen in plastic en neemt ze zo mee. Thuis maakt ze de botjes en schedels schoon en bergt ze op.

Murkje IJnsen Woudwijk  voor haar botjeskunstwerken.
foto: Jan Spoelstra

Het vergaren is door haar niet bedoeld voor het aanleggen van verzameling. De resten veranderen onder haar handen in spinnen en fantasiedieren. Ze worden in kastjes zorgvuldig gearrangeerd tot voorstellingen met een cartoonachtige boodschap. De pandemoniums doen denken aan de schilderijen van James Ensor. De vormen van de schedels gebruikt Murkje in kartondrukken met een sober kleurengamma van okers en houtskool. De voorstellingen zijn, zo vertelt ze, geïnspireerd de beeldentaal van de Eskimo’s.
Het Landbouw en Juttersmuseum in Buren heeft een tentoonstelling van dit werk van haar ingericht.
Een soortgelijk primair tekenschrift viel haar ook op in de huismerken die ze vond op het eiland van haar man. De op het runenschrift gelijkende tekens werden door de eilander families gebruikt om hun bezit aan te geven. Van generatie op generatie werd het merkteken doorgegeven.
Het werd de aanleiding voor haar kleine, meest vierkante, schilderijen en kartondrukken. De tekens worden onder haar handen haar eigen schrift. In een herhaling, wisselend in een sober kleurgebruik,  worden het voorstellingen welke de aanschouwer elk een eigen verhaal lijken te vertellen.
In een expositie in het Sordragersmuseum in Hollum werden de voorstellingen van Murkje Ijnsen Woudwijk en voorwerpen waar huismerken op voorkomen samengebracht.
Deze dubbel-expositie van de kunstenares is de moeite waard om te gaan bezoeken. Tot aan de kunstmaand in November kunt u terecht in de beide musea in Hollum en Buren op Ameland.

Advertentie
Posted in: ameland actueel