Browsing All Posts published on »augustus 25th, 2010«

Officiele Start Suppletie.

augustus 25, 2010

0

Nes – Deltacommissaris Wim Kuijken was woensdag op Ameland. De in januari benoemde functionaris was ingegaan op uitnodiging van de  Regionale Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied. Na in Harlingen het laatste deel van het “oude” Deltaplan in gebruik te hebben gesteld reist de interdepartementale hoge ambtenaar de Waddeneilanden af . Op Ameland bezocht hij, in het gezelschap van o.a. gedeputeerden uit Noordholland en Friesland, leden van belangengroepen en andere betrokkenen lokaties waar de zeespiegelstijging nu al zijn invloed laat zien. In restaurant Paal 13 werd door een aantal sprekers een inleiding gehouden in de problematiek van het kustbeheer en de mogelijke oplossingen voor bescherming van de Nederlandse kust. […]