Browsing All Posts published on »januari 14th, 2011«

Amelander kandidaat voor de Provinciale Staten.

januari 14, 2011

0

Nes. – Ameland heeft drie eigen kandidaten voor een zetel in de Friese Provinciale staten. Voor de Partij van de Vrijheid (PVV), staat Albert Huizeling (45) uit Nes, op nummer 13 van de lijst. De Ameland Internet Krant heeft met de eilander net teruggekomen uit St Nicolaasga, waar in Hotel de Oorsprong samen met Geert Wilders de presentatie van de kandidaten van de PVV is geweest, een kort interview. “De politiek is voor mij een nieuwe uitdaging”; zo vertelt de bij de gemeente werkzame Amelander. Hij wil zich vooral sterk maken voor het waddengebied en de gehele provincie Friesland. “Met de natuur & economie in harmonie kan er meer werkgelegenheid ontstaan en ook welvaart zal een sprong maken” denk Albert. “Zich […]

Werkbezoek Rutte aan Groningen.

januari 14, 2011

0

Den Haag . -Minister-president Rutte brengt woensdag 19 januari een werkbezoek aan Groningen. Tijdens zijn bezoek verdiept de minister-president zich in manieren om professionals in de zorg meer ruimte te geven in hun werk. “In de publieke sector wil het kabinet veel meer ruimte voor vakmanschap. Voor de vakman en vakvrouw in het onderwijs, de politiekorpsen en de zorg die verlost moeten worden van overbodige en onzinnige regels en procedures,” zei minister-president Rutte in de Regeringsverklaring. Het kabinet streeft ernaar om de basiszorg efficiënter en dichter bij patiënten te organiseren. De zogeheten verpleegkundig specialisten dragen hieraan bij. Hen bezoekt de minister-president in Groningen. Dankzij een tweejarige master-opleiding kunnen zij veelvoorkomende, […]

Maximum voor beloningen in publieke en semipublieke sector

januari 14, 2011

0

  Den Haag. – Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat een maximum stelt aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Voor de publieke sector gaat het voorstel uit van een maximum van 130% van het salaris van een minister vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor topambtenaren bij de rijksoverheid wordt het nieuwe beloningsregime, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, per 1 januari 2011 al ingevoerd. Dat houdt in dat bij het rijk de totale beloning (salaris, […]

De pers boycot persconferentie PVV

januari 14, 2011

0

St Nicolaasga. – De persconferentie van de PVV in Hotel de Oorsprong wordt door de verzamelde pers nu geboycot omdat er journalisten door de beveiliging niet worden toegelaten. Al eerder ontstond er opschudding vanwege het “uitlekken” van de geheime locatie.

“Geheime” Persconferentie PVV

januari 14, 2011

0

Nes. – De “geheime” persconferentie waar de PVV haar eveneens “geheime’ lijst met kandidaten bekend wil maken is vanmiddag in hotel de Oorsprong in St Nicolaasga.

Oplossing staand want visserij voor Ameland dichtbij.

januari 14, 2011

0

Den Haag. – Vandaag heeft gedeputeerde Douwe Hollenga overleg op het ministerie  met staatssecretaris Bleker over de staand wantvisserij Hij licht daar zijn advies over recreatieve (staandwant)visserij toe en verdedigt deze. Een beslissing  over de problematiek voor het vissen met een staand want door bewoners van de eilanden wordt door de Groningse gedeputeerde  snel verwacht.

Huiselijk geweld eist minstens 200.000 slachtoffers p.j.

januari 14, 2011

0

Den Haag. – In Nederland worden jaarlijks meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Dat blijkt uit het onderzoek Huiselijk geweld in Nederland dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, staatssecretaris Veldhuijzen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en instituut Intervict, blijkt dat meer vrouwen (60%) dan mannen (40%) slachtoffer van ernstig huiselijk geweld zijn. Wel is het aandeel mannelijke slachtoffers veel hoger dat tot nu toe […]

Vakantiewoningen(5 sterren en huisdiervrij) op Ameland te huur

januari 14, 2011

0

(advertorial) Nog vrij in 2011 Luxe 5 sterren huisdiervrije vakantiewoningen op Ameland  vanaf 17,50 euro p.p.p.d. (all-in prijs) Meer informatie op www.spoelstraverhuur.nl of via tel.: 0519 542051 (advertorial)