Browsing All Posts published on »januari 26th, 2011«

Boeren op Ameland; een verdwijnend bestaan.

januari 26, 2011

0

Buren. – Vroeger was het op de Waddeneilanden naast de zeevaart de enige bron van bestaan. Een eiland als Ameland kende in elk dorp tientallen boeren. Nu zijn er nog enkele boeren in de dorpskern overgebleven. Anderen hebben voor schaalvergroting gekozen en hun boerderij buiten het dorp gesticht. Op Ameland zijn er nog twee dorpsboeren overgebleven, beiden in Buren. Hier, klik op deze link, een fotoreportage van één van hen.

Boeren op eiland; een verdwijnend bestaan.

januari 26, 2011

0

Buren. – Vroeger was het op de Waddeneilanden naast de zeevaart de enige bron van bestaan. Een eiland als Ameland kende in elk dorp tientallen boeren. Nu zijn er nog enkele boeren in de dorpskern overgebleven. Anderen hebben voor schaalvergroting gekozen en hun boerderij buiten het dorp gesticht. Op Ameland zijn er nog twee dorpsboeren overgebleven, beiden in Buren. Hier, klik op deze link, een fotoreportage van één van hen.

Oplossing voordeelurenkorting op Arriva treinen.

januari 26, 2011

0

Leeuwarden. –  OV-chipkaart reizigers kunnen tot 1 mei gratis met 40% korting in de daluren reizen op de Arriva treinen. Deze afspraken hebben Arriva en de provincies Friesland en Groningen gemaakt. Er zijn technische aanpassingen nodig om de korting van het NS-voordeelurenabonnement na 1 mei te realiseren. Arriva is hierover met NS in gesprek. De partijen verwachten vóór 1 mei 2011 samen met een oplossing te komen. Tot 1 mei heeft Arriva een actie dat alle reizigers gratis met 40% korting in de daluren kunnen reizen. De Arriva korting is […]

Nieuwe locatie voor Huis Nederlandse Provincies in Brussel.

januari 26, 2011

0

 Vandaag heefty minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met mevrouw Peijs, de commissaris van de koningin van Zeeland, de nieuwe locatie van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel geopend. Het HNP bestaat sinds 2000 en werd opgericht door de twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om te komen tot een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging van de provincies in Brussel. Donner is van mening dat werken in Europa meer is dan alleen beïnvloeding van de Europese Commissie. Het gaat ook om bevorderen van […]

Haaije de Jong beëdigd tot Statenlid voor de ChristenUnie.

januari 26, 2011

0

Leeuwarden. – Vandaag1 hebben Provinciale Staten tijdens haar vergadering de heer Haaije de Jong benoemd tot lid van Provinciale Staten. De heer de Jong is 56 jaar en afkomstig uit Oosterzee. De Jong neemt tot de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart aanstaande de plaats in van de heer Albert Oostland uit Kollum, die onlangs zijn zetel voor de ChristenUnie ter beschikking stelde. De heer de Jong is tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Lemsterland. Door het vertrek van fractievoorzitter Oostland uit de ChristenUnie fractie is de heer Ynze de Boer benoemd tot […]

Onderzoek seksueel misbruik kinderen Commissie-Samson

januari 26, 2011

1

Den Haag. – Onderzoek seksueel misbruik kinderen in volle gang 350 meldingen over veelal zeer ernstig en langdurig misbruik bij Commissie-Samson. De commissie-Samson onderzoekt sinds medio vorig jaar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Tot nu toe heeft de commissie zo’n 350 meldingen ontvangen van seksueel misbruik van kinderen. De eerste indruk van de commissie is dat het veelal gaat om zeer ernstige vormen van seksueel misbruik, dat bovendien in de meeste gevallen langdurig is. Het onderzoek van de commissie-Samson vindt plaats in opdracht van de ministeries van Veiligheid & Justitie en VWS. Het onderzoek is bedoeld om antwoord te krijgen op […]

Minister Schippers wil betere zorg dichter bij huis.

januari 26, 2011

0

Den Haag. – Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat veel meer zorg dichter bij huis wordt aangeboden en veel beter toegankelijk is dan nu. Dit schrijft zij in haar brief met beleidsdoelstellingen die vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden. Schippers vindt ook het vergroten van keuzevrijheid zeer belangrijk. Patiënten […]

Armoedebestrijding Friesland succesvol.

januari 26, 2011

0

Leeuwarden. -Vanaf 2007 zijn er in Friesland 22 projecten uitgevoerd om de armoede te bestrijden. Er is in totaal € 3.2 miljoen aan uitgegeven. Door deze projecten zijn er in Friesland minder mensen financieel en sociaal in de problemen gekomen. Dat concludeert de Taskforce Armoedebestrijding in haar eindrapportage. Door het provinciaal armoedebeleid zijn er meer projecten gestart om armoede te bestrijden. Ook is de samenwerking tussen de partijen die zich inzetten voor armoedebestrijding beter geworden. Gedeputeerde Piet Adema is blij met het resultaat. “Deze aanpak zorgt ervoor dat kinderen gewoon kunnen sporten. Dat ouderen worden geholpen aan werk. Friezen voorlichting krijgen om te […]

Bezuinigen op het aantal overheids-voorlichters.

januari 26, 2011

0

Den Haag . – Het aantal voorlichters in Nederland groeit sterk. Zo sterk dat er op dit moment een 150.000 voorlichters werkzaam  zijn. Een overbevolkte beroepsgroep als je het aantal van 15.000 journalisten er naast zet. In een overtal van 10 wordt de journalist een boodschap “opgedrongen”. Veel van die voorlichters zijn in overheidsdienst.  SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak ziet in het toenemende aantal overheids-voorlichters een bedreiging van de parlementaire democratie.  Want niet het aantal maar ook de almaar groeiende macht om de journalist beperkingen op te leggen en te in […]

OZB gemeente stijgt sterk

januari 26, 2011

0

Rijswijk. – Ondanks de dalende huizenprijzen verwachten de gemeenten in Nederland dat de opbrengsten uit Onroerende Zaak Belasting met meer dan 100 miljoen zal stijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt van ‘een preventieve verhoging van het tarief.’ Opgestelde begrotingen Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen voor het eerst boven de 8 miljard euro uitkomt. Het CBS baseert zich op de recent opgestelde begrotingen, waarvan er sommige overigens nog door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. Alle gemeenten samen innen 2,6 procent meer geld dan in het vorige jaar. Waardedaling huizen Deze stijging zit volgens econoom Michiel Vergeer van het […]