Browsing All Posts published on »januari 27th, 2011«

Kite foto in zwart wit van Ameland

januari 27, 2011

0

Nes. – Jan Spoelstra de fotograaf die o.a. veel voor ons werkt, maar ook voor andere media als de landelijke dagbladen en andere week en maandbladen, maakte kort geleden een fraaie serie van kiters op de Waddenzee. Wil u deze serie beelden bekijken klik dan op de volgende link. –>> Beeldverslag kite op de Waddenzee zie op http://www.janspoelstra.nl/kite2011_01 of deze Beeldverslag kite op de Waddenzee zie op http://foto.janspoelstra.nl/kite Binnenkort komen we met nog meer vrij werk van de fotograaf Jan Spoelstra.

Zes scholen genomineerd voor Onderwijsprijs Friesland

januari 27, 2011

0

Leeuwarden. – In totaal zes scholen in Friesland zijn genomineerd voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Friesland. In de categorie primair onderwijs zijn dat: ▪ Harkema, OBS ’t Holdersnest ▪ Sintjohannesga, De Trieme ▪ Wijckel, CBS de Regenboog Ook in de categorie voortgezet onderwijs zijn drie scholen genomineerd: ▪ Bolsward, Marne College ▪ Drachten, Singelland Het Drachster […]

LANDELIJK ONDERZOEK: RUIM 800 AANGIFTEN VAN KINDERMISHANDELING

januari 27, 2011

0

Den Haag. – Jaarlijks worden er ruim 800 aangiften van kindermishandeling opgemaakt door de politie in Nederland. De helft van de aangiften betreft fysieke kindermishandeling, in een derde van de gevallen gaat het om seksueel misbruik en de overige aangiften hebben betrekking op emotionele verwaarlozing. Het aantal aangiften van partnergeweld waarbij kinderen aantoonbaar getuigen waren, […]

Leers zet door in de zaak Sahar: hoger beroep.

januari 27, 2011

0

Den Haag. -Minister Leers (Immigratie en Asiel) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch in de zaak van het meisje Sahar. Hij wil duidelijkheid van de rechter of herhaaldelijk procederen, met langdurig verblijf en verwestering tot gevolg, reden moet zijn voor verblijf. Dit om zorgvuldig te kunnen zijn naar andere […]

Friesland wil zijn terpen.

januari 27, 2011

0

Leeuwarden. – In Hegebeintum, op de hoogste terp van Fryslân, starten de Provincie Friesland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een uniek project. Het gaat om het behoud van Friese terpen die in agrarisch gebruik zijn. Beploeging en verdroging tasten de terpen onbedoeld aan. Gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Friesland en Cees van’t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondertekenen hiervoor op 28 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Gezien de grote wetenschappelijke en landschappelijke waarde van terpen, is het belangrijk het sluipende verval van dit erfgoed tegen te gaan. Vooral terpen in akkerland zijn onderhevig aan slijtage. […]

Kite foto’s van Ameland.

januari 27, 2011

0

Nes. – Jan Spoelstra de fotograaf die o.a. veel voor ons werkt, maar ook voor andere media als de landelijke dagbladen en andere week en maandbladen, maakte kort geleden een fraaie serie van kiters op de Waddenzee. Wil u deze serie beelden bekijken klik dan op de volgende link. –>> Beeldverslag kite op de Waddenzee zie op http://www.janspoelstra.nl/kite2011_01 […]