Browsing All Posts published on »februari 3rd, 2011«

Natuur Groote Wielen bloeit

februari 3, 2011

0

Eernewoude. – In de Groote Wielen verbeteren we het leefgebied van een aantal bijzondere diersoorten. Zo vergroten we het leefgebied van het porseleinhoen en de noordse woelmuis door aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van slenken. Voor de weidevogels en de smient wordt de waterbeheersing aangepakt . Ook de verbinding met aangrenzende natuurgebieden is […]

Straks sneller van Ameland naar de Afsluitdijk.

februari 3, 2011

0

Leeuwarden. – De opdracht van de provincie Fryslân voor de aanleg van de Noordwesttangent gaat naar de combinatie van aannemers KWS Infra B.V. / Van Hattum en Blankevoort B.V. Met ruim tien miljoen euro waren zij de laagste inschrijving. Twee aannemers waren nog lager, maar voldeden niet aan de inschrijvingseisen. Tegen deze gang van zaken […]

Ondernemers bespieden personeel via sociale media.

februari 3, 2011

0

Abcoude. – Sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds belangrijker voor ondernemers. Ruim een derde van de ondernemers gebruikt de sociale media ook om onderzoek te doen naar het eigen personeel. De ondernemers denken dat de sociale media in de toekomst een grote invloed zullen krijgen op hun bedrijfsvoering. Het eigen bedrijf promoten, netwerken […]