Browsing All Posts published on »februari 4th, 2011«

Veerdam Ameland morgen onder water

februari 4, 2011

1

Nes. – Mensen die morgen van Ameland met de veerboot vertrekken en hun auto op de kop van de veerdam zouden willen laten staan, kunnen dit beter nalaten. De kans is heel groot dat het water morgen rond 12:00 uur over het parkeerterrein spoelt. Het springtij nog opgestuwd door de Zuid westelijke storm van minstens een 8 komt waarschijnlijk tot een 2.50 mtr. NAP, ruim voldoende om de veerdam geheel of gedeeltlijk onder water te doen verdwijnen. Waarschijnlijk zullen er lichte vertragingen van de middag veerboot optreden. Morgenmiddag zal de storm afzwakken. […]

Nieuwe datum voor gemeenteraadsverkiezingen 2014.

februari 4, 2011

0

Den Haag. – Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een nieuwe datum voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de media hebben gemeenten in de provincies Limburg en Brabant recent gesteld dat woensdag 5 maart 2014 geen geschikte dag is. Het is de eerste dag na de jaarlijkse viering van carnaval. Vanuit het belang van een goede organisatie van de verkiezingen en de opkomst, ligt het houden van de gemeenteraadsverkiezingen om die reden niet voor de hand, aldus minister Donner vrijdag. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vallen op […]

Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid.

februari 4, 2011

0

Den Haag. – De ministerraad heeft er op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging van de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers dit moeten melden bij de belanghebbende vakbonden, ongeacht de route die men kiest voor de ontslagprocedure. Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen als de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter wordt beëindigd. Wanneer een dienstverband stopt met wederzijds goedvinden, valt dat straks ook onder de meldingsplicht. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State […]

Springtij bij Ameland

februari 4, 2011

0

Nes. De uiteindelijke verhoging zal zoals het nu lijkt niet over de 2.70 NAP komen. Met eb blijft er in de waddenzee ongeveer 1 mtr. extra water staan. Bij de vloed geteld komt dit uit op nog geen 2.70 NAP . Verder hangt alles af van de sterkte van de storm en windrichting.

Dijkbewaking op Ameland

februari 4, 2011

0

Nes. – Het waterschap overweegt vanwege de hoge waterstand  om dijkbewaking in te stellen voor een aantal dijkvakken op Ameland. Vannacht tegen 23:00 uur  wordt er  een stand van 2,70 meter boven NAP verwacht. Het hoge water is een gevolg van de zuidwesterstorm windkracht 8 en springtij. Blijf de Ameland Internet Krant volgen voor het actuele Ameland nieuws.

Nog geen problemen met hoogwater op Ameland

februari 4, 2011

0

Nes. Er zijn nog geen problemen met de voorspelde storm en het springtij. De vloed week niet noemenswaardig af van normaal. Gaan er problemen ontstaan dan zal dan kunnen gebeuren met het hoog water rond 0:00 uur en/of morgenochtend   rond 12:30. De vorspelling is dat de windkracht gaan aanwakkeren tot een 8 en de waterhoogte tot  2,75 meter boven NAP zal stijgen. De veerdam zal dan geheel onder water staan. Voor Terschelling en Vlieland heeft Doeksen de laatste afvaart uit het dienstrooster gehaald. Wij houden u regelmatig  op de hoogte van de weersomstandigheden op Ameland. […]

Tbs-ers met zedendelict levenslang onder toezicht

februari 4, 2011

0

Nes. – Tbs-gestelden die in het verleden zijn veroordeeld voor een zedendelict moeten levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Om dit mogelijk te maken gaat Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een wetswijziging voorbereiden. Momenteel is het toezicht beperkt tot een periode van maximaal negen jaar. Zware zedendelicten zijn voor slachtoffers en hun naaste omgeving heel ingrijpend. Het toegebrachte leed – zowel lichamelijk als geestelijk – is vaak groot. Bovendien schokt dit soort delicten het vertrouwen van burgers in de rechtsorde. Door zedendelinquenten langer te kunnen volgen kan beter worden toegezien op het naleven van voorwaarden die recidive moeten tegengaan. De wetswijziging borduurt voort op het reeds in het regeerakkoord aangekondigde onderzoek naar permanent toezicht op […]

Boeren op Ameland in 10 jaar Ameland Nieuws

februari 4, 2011

0

Nes. Eén van de onderwerpen in de uitgave 10 jaar Ameland in Nieuws van journalist/fotograaf Jan Spoelstra betreft het boerenbestaan op Ameland. Boeren op Ameland in 10 jaar Ameland in het Nieuws. foto: Jan Spoelstra

VCP blij dat Ameland kiest voor toegankelijkheid

februari 4, 2011

0

VCP is verheugd dat de gemeenteraad van Ameland positief besloten heeft over het project ‘Ameland voor iedereen’. Dit geeft aan dat de gemeente het belang onderkent om Ameland toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. VCP wil graag met de gemeente kijken hoe zij het project samen verder kunnen uitvoeren. Ameland werkt samen met Programma […]