Roerdomp zit goed in de Deelen

Posted on februari 9, 2011

0


Leeuwarden.-  Vooral voor vogels is het vaststellen van het Natura 2000 beheerplan De Deelen een goede zaak. Soorten als de roerdomp, purperreiger en de zwarte stern worden beschermd door het plan. Natuurgebied De Deelen ligt in het midden van Fryslân. Het is vooral het laagveenmoeras dat het bijzonder maakt. Gedeputeerde Staten zijn vandaag akkoord gegaan met het plan. Dit is voor Friesland het tweede Natura 2000 beheerplan. In dit plan staan maatregelen die uitgaan van aangepast beheer, onderzoek en monitoring. Zo wordt de natuurkwaliteit in het gebied verbeterd en versterkt. Er was sprake van een goede samenwerking bij het maken van het plan. Daardoor is er ook specifiek aandacht voor weidevogels. Dat is normaal gesproken geen onderdeel van het Natura 2000 plan. Dit Natura 2000 is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Omdat het ook om provinciale belangen gaat, moet de provincie er ook over beslissen. Daarom heeft ze het beheerplan ter goedkeuring aan de Gedeputeerde Staten aangeboden. Nu het plan door het college is vastgesteld, gaat het Rijk zich er ook over buigen. Daarna is het inspraakrijp.

Posted in: ameland actueel