Maken van biogas gemakkelijker

Posted on februari 25, 2011

0


Leeuwarden. – Mensen die een biovergister hebben kunnen nog voor de zomer meer producten vergisten.  Op dit moment mag bijvoorbeeld bermgras nog niet vergist worden. Terwijl bermgras prima vergist kan worden. Dat geldt ook voor dierlijke mest. De lijst met producten die vergist mogen worden wordt uitgebreid. Dit is het resultaat van overleg tussen Staatssecretaris Henk Bleker en de Friese gedeputeerde Piet Adema. Piet Adema is er blij mee: ” We vragen hier al jaren om. Samen met ons wachten eigenaren van vergisters al lang op toestemming om meer producten te vergisten. LTO-Nederland en de Biogas Brancheorganisatie (BBO) willen dit ook graag. Het opwekken van biogas heeft in Friesland veel mogelijkheden. We moeten alles aangrijpen om de schepping op een duurzame wijze moeten over te dragen aan komende generaties.  Het opwekken van duurzame energie moeten we dus echt serieus nemen. In het vergistingsproces voegen boeren natuurlijke producten zoals aardappelen- en fruitschillen toe aan mest. Deze covergistingsproducten versnellen het vergistingsproces. Zo ontstaat biogas. Als meer producten op de lijst komen te staan, wordt het aanbod groter en de kostprijs lager. Daarmee wordt het economisch rendement van de vergister hoger. Boeren kunnen meer biogas maken en ze mogen de reststroom als meststof gebruiken op het land. Daarmee is het aantrekkelijker om groene energie te maken. Gedeputeerde Adema heeft mede namens de andere provincies aangedrongen op een snelle uitbreiding van de lijst en verkorting van de procedure. Bovendien is in andere landen de lijst langer, waardoor Nederland nu stoffen exporteert, die we zelf zouden kunnen gebruiken bij de vergisting en productie van biogas.

Posted in: ameland actueel