Browsing All Posts published on »maart 4th, 2011«

Vuurwerk bij de Ballumerweg op Ameland

maart 4, 2011

0

Nes. Een kwartier duurde het vuurwerk bij Ruurd Polet. Hiermee vierde hij het vonnis van de rechtbank. Ruurd Polet had een zaak aangespannen tegen de gemeente Ameland. Bij de aankoop van de boerderij van broer Ids Polet had de gemeente ook een stuk van broer Ruurd overgekomen met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierop een buslus zou worden aangelegd. Dit heeft de gemeente niet gedaan, in plaats van deze locatie is op het parkeerterrein aan het Verdekspad een dergelijke voorziening getroffen. De gemeente wilde de grond niet teruggeven. De rechter heeft in zijn uitspraak anders beslist.

Adviescommissie Gysbert Japicxprijs aan het werk

maart 4, 2011

0

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis oan it wurk  Leeuwarden. – In de adviescommissie voor de Gysbert Japicxprijs zijn Ate Grypstra (Leraar middelbaar Onderwijs en schrijver), Sietske de Jong (medewerker MEE-Friesland en schrijfster) en Willem Verf (schrijver) benoemd. Deze adviescommisie gaat de Gedeputeerde Staten adviseren over de toekenning van de prijs. De Gysbert Japicxprijs is de prijs voor alle Friese literatuur en wordt eens in de twee jaar toegekend voor zowel  een enkel werk als een ouvre van de auteur. De ene keer is poeïzie aan de beurt de volgende maal proza. In 2009 was de prijs voor Anne Feddema voor zijn bundel “Reidhintsje op ‘e Styx”.

Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen

maart 4, 2011

0

Amsterdam. – Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt begin juni 2011 met een plan van aanpak om de kwaliteit van werkstraffen voor jeugdigen te verbeteren. Het vandaag verschenen onderzoeksrapport “Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen” biedt hiertoe voldoende aanknopingspunten. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek laat zien dat de meeste jongeren vinden dat er een positieve kant aan de werkstraf in de buurt zit. Jongeren hebben moeite met de herkenbaar- en zichtbaarheid, maar vinden het ook prettig om complimenten te krijgen en om de buurt te kunnen laten zien dat ze de straf niet ontlopen. […]

Stemmen PS verkiezing kandidaten Ameland

maart 4, 2011

0

Nes. – De eilander kandidaten blijken op Ameland stemmentrekkers te zijn voor de partijen die zij ook lokaal vertegenwoordigen. Van de 517 stemmen voor het CDA op Ameland kunnen er waarschijnlijk 301 op het conto van Suzanna Twickler worden gesteld. De verhouding ligt voor kandidaat Piet IJnsen nog beter van de 73 Amelander stemmen voor het provinciaal belang waren er 66 voor de oud-wethouder uit Hollum. Albert Huiziling nam 166 van de 221 stemmen van Ameland voor de PVV voor zijn rekening. Definitieve zetelverdeling provinciale staten Partijen 2011 2007 Partij van de Arbeid 11 12 CDA 8 12 VVD 6 5 […]