Browsing All Posts published on »mei 4th, 2011«

4 mei op Ameland

mei 4, 2011

0

Nes. – De jaarlijkse herdenking werd dit jaar door veel mensen bezocht. Midden in de meivakantie was de herdenking op de Alegemene begraafplaats voor vele toeristen toch een moment om stil te staan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Kinderen wachten tot ze gezamelijk voor de graven van de gevallen Canadezen en Britten om een bloem […]

Rookverbod in de natuur op Ameland en Terschelling

mei 4, 2011

0

Nes./West-Terschelling. – Vanaf vandaag is er op de eilanden Ameland en Terschelling een rookverbod in de natuur afgekondigd. Vanwege de droogte is het gevaarop een bosbrand aanzienlijk. Op Ameland moest de brandweer de afgelopen dagen al een aantal malen voor een natuurbrand uitrukken. Iedereen wordt gevraagd voorzichtig te zijn met open vuur. Alertheid en een direct alarmeren van de brandweer via 112 wordt aangeraden. De brandweer van Ameland rukt uit voor een bosbrandje. foto Jan Spoelstra

Oproep aan Ambtenaren.

mei 4, 2011

0

Nes. – Ambtenaren zouden volgens Das&Boom vertrouwelijke plannen, rapporten en brieven moeten doorplaatsen op de site Blekerleaks.nl, die dinsdag online is gezet.  De naam van de site verwijst naar klokkenluiderssite Wikileaks, die de afgelopen maanden talloze geheime documenten over diverse grote overheden in de openbaarheid bracht. De reden van de oproep is het bevorderen van een transparant proces bij ontwikkelingen waar de overheid bij betrokken is. ‘Wij willen zo veel mogelijk openheid in de discussie over bezuinigingen op natuur en het ministerie van Landbouw wil die niet geven’, stelt de zegsman. Das&Boom vecht het naar haar zeggen ‘desastreuze natuurbeleid’ […]

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Buren-Kooiweg’ op Ameland.

mei 4, 2011

0

Ballum. – Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat, met ingang van 4 mei 2011, gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buren-Kooiweg’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een nieuwe woningbouwlocatie aan de Kooiweg ten westen van de Kooiweg 4 te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummers 1684. Indienen zienswijze Tegen het ontwerpbesluit kan eenieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tot 15 juni 2011. Tot uiterlijk deze datum kunt u mondelinge en schriftelijke zienswijzen indienen. Aangegeven dient te worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijzen betrekking hebben. Het […]