Browsing All Posts published on »mei 11th, 2011«

Pachtprijzen voor 2011 in Nederland aangepast

mei 11, 2011

0

Den Haag. – Aanpassingen pachtprijzenbesluit maken systeem evenwichtiger De nieuwe maximale pachtprijzen in verschillende gebieden in Nederland geven – ten opzichte van 2009 – zowel stijgingen als dalingen te zien. Dat blijkt uit de nieuwe berekeningen voor de nieuwe pachtprijzen voor 2011. De nieuwe pachtprijzen zijn berekend op basis van de nieuwe systematiek die staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft overgenomen uit het advies van de Commissie Pachtnormen II. De nieuwe pachtnormen treden op 1 juli 2011 in werking. Nederland heeft veertien pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In sommige gebieden dalen de prijzen, in andere gebieden stijgen ze. Verhogingen voor de pachtprijs zitten bijvoorbeeld in grote akkerbouwgebieden zoals Bouwhoek en Hogeland (Groningen) en de IJsselmeerpolders. Terwijl de […]

Gedeputeerden Friesland keuren salaris NUON af

mei 11, 2011

0

Leeuwarden. – ‘Hoogte salaris Nuon-topman gaat te ver’ Op de vergadering van aandeelhouders van Nuon zal gedeputeerde Jannewietske de Vries haar afkeuring uitspreken over het verhoogde salaris van de topman van Nuon. Samen met andere grootaandeelhouders zal De Vries namens de provincie Fryslân een politiek signaal afgeven over de hoogte van het salaris. De aandeelhoudersvergadering is op 13 mei. Daar zal gedeputeerde De Vries haar afkeuring kenbaar maken. Dat gebeurt door samen met andere aandeelhouders de verantwoordelijke leden van de Raad van Commissarissen (RvC) geen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Reden voor deze stap is dat de RvC, zonder dit aan de […]

Volg de Twitter op Ameland.

mei 11, 2011

0

Nes. Er wordt volop getwitterd. Veel twitteren over Ameland, gezelligheid en meer. Voor het Ameland nieuws is er de meest gevolgde twitteraccount   – http://twitter.com/#!/amelandpersburo – Door deze de volgen blijft u op de hoogte van het meest actuele Ameland Nieuws.