Maatregelen tegen droogte blijven nodig, ook op Ameland

Posted on mei 13, 2011

0


Nes. – Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen berichten gezamelijk over problemen met de huidige droogte. Ondanks de lokale buien van de afgelopen dagen is de afvoer van de Rijn en Maas onveranderd laag voor de tijd van het jaar. Maatregelen tegen de droogte blijven nodig. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft daarom donderdag 12 mei geadviseerd om de opgebouwde waterbuffer op het IJsselmeer op het huidige hoge niveau te houden. Doordat de waterbeheerders tijdig hebben ingespeeld op de langdurende droogte kan in vrijwel alle gevallen nog steeds aan de watervraag worden voldaan. Nu het groeiseizoen op gang komt zal de watervraag vanuit de landbouw snel toenemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven daarom alert op het verloop van de rivieraanvoer en de watervraag. Naar verwachting valt er de komende dagen geen regen van betekenis. Met de opgebouwde watervoorraad in het IJsselmeer kunnen de omliggende gebieden van water worden voorzien. Bij de sluizen van Born en Maasbracht wordt water teruggepompt om het schutverlies te beperken.
Niet alleen het peil in het IJsselmeer wordt hoog gehouden. Ook waterschappen bufferen waar mogelijk water in hun boezems. Slechts op enkele plaatsen is een beregeningsverbod ingesteld. Plaatselijk zijn aanvullende maatregelen genomen door met de inzet van pompen de aanvoer te verhogen. Ook veendijken worden extra geïnspecteerd.
De lage waterstand van de rivieren heeft gevolgen voor de binnenvaart. Door de lage rivierstand is de breedte van de vaargeul beperkt. Op de IJssel is op enkele plaatsen een oploop- en ontmoetingsverbod van kracht. Dit verbod geldt voor alle schepen met uitzondering van de kleine schepen. Door beperkte diepgang kan minder lading meegenomen worden en zijn er voor het vervoer meer schepen nodig. Dit leidt ertoe dat er meer kans is dat de wachttijden bij sluizen oplopen. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de scheepvaart goed geïnformeerd wordt door middel van berichten aan de scheepvaart. Tevens wordt dagelijks de diepte van de vaargeul gemeten zodat er een veilige vaarweg beschikbaar is.
De Landelijke Coördinatiecommissie voor de Waterverdeling (LCW) komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen en zo nodig aanvullende maatregelen te adviseren. Waterbeheerders hebben de situatie ondanks de aanhoudende droogte goed onder controle. De maatregelen die al vanaf maart zijn genomen dragen ertoe bij dat de watervoorraad in stand kan worden gehouden. Voor de komende week worden dan ook geen problemen voorzien in de aanvoer.

Posted in: ameland actueel