Oproep aan jongeren om mee te denken over duurzaamheid

Posted on mei 13, 2011

0


Den Haag. – De Nederlandse jongerenvertegenwoordigers, zouden hun stem over duurzame ontwikkeling, maar ook klimaatbeleid, krachtiger kunnen laten horen richting de Tweede Kamer. Die oproep deed staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) aan de twee Nederlandse jongerenvertgenwoordigers in New York, bij de 19e VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling (CSD). Ook nodigde hij de jongeren uit om op weg naar de conferentie volgend jaar, 20 jaar na Rio, actief mee te denken over wat we daar kunnen en willen bereiken.
Atsma: “De constructieve en creatieve inbreng van jongeren in het debat over duurzame ontwikkeling is zeer welkom. Het gaat immers om hun toekomst. Dat kan door deelname aan een VN conferentie zoals nu in New York, maar juist ook in de aanloop naar zo’n conferentie kunnen ze een verschil maken. Het is immers de Tweede Kamer die vooraf het mandaat bepaalt; juist in die fase vooraf zouden de Nederlandse VN-jongeren hun invloed richting de Tweede Kamer veel meer kunnen aanwenden.” Daarmee kunnen ze de stem van de jeugd krachtiger maken, is de overtuiging van de staatssecretaris.
Op weg naar de Rio+20 conferentie volgend jaar zal het rijk niet alleen jongeren actief betrekken. “Willen we echt werk maken van een duurzame economische ontwikkeling, van duurzaam consumeren en produceren, dan is de betrokkenheid van bedrijven, van boeren en tuinders, naast jongeren en andere maatschappelijke organisaties, onontbeerlijk. Wij zullen als rijksoverheid inzetten op een brede betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers op weg naar de Rio+20 conferentie” aldus Atsma.
De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat landen het deze week eens worden over een globaal 10-jaren programma voor duurzame ontwikkeling. Dat programma kan handvatten bieden om vervolgens op deelterreinen meer concrete plannen uit te werken.
Tegelijkertijd blijft het Nederlandse kabinet zelf inzetten op concrete, pragmatische stappen om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Nog voor de zomer komt Atsma met een nieuw agenda op weg naar een afvalvrije samenleving. Het rijk gaat door met duurzaam inkopen, maar op een nieuwe leest geschoeid. En in september zal het kabinet de beloofde duurzaamheidsagenda presenteren.

Posted in: ameland actueel