Ameland moet voor zijn Noordzeekust vrezen als zoutwinning onder het wad doorgaat.

Posted on mei 19, 2011

0


Nes/Leeuwarden. – Ameland, en niet alleen dit waddeneiland, moet vrezen voor zijn Noordzeekust als het plan voor zoutwinning onder het wad doorgaat. De zoutwinning onder de Waddenzee lijkt een stap dichterbij. Frisia Zout, het ministerie van EL&I en de Friese gemeenten zetten hier op in. Dit is in het bestuurlijk overleg besproken. De Friese gemeenten, provincie en Waterschap Friesland zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland. De gemeenten Franekeradeel en Harlingen willen dat zoutwinning in het gebied Barradeel na afloop van de huidige vergunning op 1 juli 2013 stopt. Gedeputeerde Sjoerd Galema: ”Ons coalitieakkoord is er duidelijk over, geen nieuwe zoutwinning onder het land meer. We vinden het maatschappelijk niet meer kunnen om nieuwe winning onder het land toe te staan.” Het ministerie en Frisia onderzoeken de komende tijd of het mogelijk is hieraan te voldoen.

Zou de zoutwinning onder het wad doorgaan moet er gevreesd worden voor een behoorlijke daling van de waddenbodem die misschien nog heftiger is als de daling door de gaswinning. Instorting van cavernes kan bovendien een sterke plaatselijke daling geven. Daling van de waddenbodem zal altijd lijden tot een vergroting van de zandhonger van de Waddenzee. Dit verschijnsel zal zijn zand weghalen van de Noordzeekust van de Waddeneilanden en ook Ameland.

Posted in: ameland actueel