Browsing All Posts published on »mei 25th, 2011«

Piet Adema waarnemend burgemeester Achtkarspelen

mei 25, 2011

0

Leeuwarden. – Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft hem vandaag benoemd. De heer Adema (46, ChristenUnie) was tot deze maand gedeputeerde van de provincie Fryslân. Een delegatie uit de gemeenteraad kan zich vinden in de benoeming. De post in Achtkarspelen komt vrij nu burgemeester Tjeerd van der Zwan naar Heerenveen vertrekt. In overleg met de […]

50 jaar gast op Klein Vaarwater Ameland.

mei 25, 2011

0

Vijftig jaar gast op Vakantiepark Klein Vaarwater. Vakantiepark Klein Vaarwater op Ameland vierde  op 13 en 14 mei haar vijftigste verjaardag. In 1961 werd het als coöperatie gesticht door een aantal Amelander boeren. Ze hadden hun land liggen in het zogeheten “Klein Vaarwater”. Van oorspronkelijk een camping met tenten, tenthuisjes en caravans is de coöperatie uitgegroeid tot een vakantiepark met ook vakantievilla’s, bungalows, een centrumgebouw, strandpaviljoen en zelfs een eigen hotel. Foto: Keimpe aan werk bij zijn caravan. foto:Jan Spoelstra Eén van de gasten van het eerste uur zijn Keimpe Wijbenga en zijn vrouw Sieuwke uit Zwaagwesteinde. Gelijk met […]

Beroep betreding gesloten gebieden Waddenzee en Ameland afgewezen.

mei 25, 2011

0

Het  het Productschap Vis, de vereniging “Koninklijk Nederlands Watersport Verbond” en de vereniging “Wadvaarders, Vereniging voor Vrij en Verantwoord Varen op de Wadden” hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de Minister om hun verweer op het besluit van 29 oktober 2009, kenmerk DRZ/09/3383/BS/HG ongegrond te verklaren.  Met het besluit heeft de minister ingevolge artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) de beperking in toegankelijkheid van enkele gebiedsdelen gelegen binnen de Natura 2000-gebieden “Waddenzee”, “Noordzeekustzone” en “Duinen Ameland” gewijzigd en/of uitgebreid. Hun beroep is vandaag door de Raad van State afgewezen

Stem op talent voor MadNes op Ameland

mei 25, 2011

0

Nes. -De programmering is bijna rond, maar de organisatie van het Amelandse festival MadNes is voor de komende editie nog op zoek naar ongekend talent. In samenwerking met het Madnes Festival bieden wij een band de kans om op te treden op hét surf-, skate-, en muziekfestival van Nederland. Wie verdient er volgens jou dit optredenl? Stem hier op jouw favoriet! Stemmen kan nog tot 3 juni 12 uur ’s middags. De organisatie kiest uit de top 10 de winnaar.

Rust terug op de Feugelpôlle op Ameland.

mei 25, 2011

0

Hollum. – Vanmorgen, vroeg op hoogwater, was de rust weer terug op de Feugelpôlle bij Hollum. Het vorige tij overspoelde een deel van dit afkalvend natuurgebied. Nesten in het lagere deel spoelden weg. Een aantal malen per jaar komt het waterpeil in de Waddenzee boven de 2 meter NAP. Bij deze waterstand overspoeld de broedplaats volledig. Het onverwacht hoge water tijdens de vloed op 24 mei, een extra verhoging van 60 cm (hoogste peil 1.70 NAP) deed een flink deel van de kwelder overstromen. Hierdoor zijn tientallen jongen meeuwen en sterns omgekomen. Andere vooral zilvermeeuwen zagen een buitenkansje en en aten de jongen op. […]

Jongeren willen wifi in de bus, ook naar Ameland.

mei 25, 2011

0

Leeuwarden. – De ideale bus van jongeren rijdt vaker, heeft wifi aan boord en geeft op tijd reisinformatie. Dat zijn de uitkomsten van de campagne Mijn ideale bus van de provincie Fryslân. 123 jongeren gaven hun ideeën voor beter openbaar vervoer door via de website http://www.mijnidealebus.nl. De campagne liep van 29 april tot en met 19 mei. Het doel is om het Friese openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de wensen van jongeren. Gedeputeerde Johannes Kramer: ‘Ik wil alle jongeren bedanken die hebben meegedacht over beter openbaar vervoer. Als beloning plaatsen we de […]

46 sollicitanten voor burgemeestersfunctie Schiermonnikoog

mei 25, 2011

0

Schiermonnikoog. – Net als in 2004 hebben ook deze keer 46 mensen gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Schiermonnikoog. Er dingen deze keer acht vrouwen mee. Dat zijn vijf meer dan zeven jaar geleden. De post kwam vrij nadat burgemeester Bert Swart eind maart naar Zuidhorn vertrok. Sindsdien is de heer Martin Zijlstra waarnemend burgemeester op het eiland. Onder de gegadigden zijn zeventien (oud-)wethouders. Zowel CDA als PvdA en VVD leveren acht sollicitanten. GroenLinks, D66 en lokale partijen kennen alle drie kanshebbers. Twee zijn lid van de ChristenUnie. Van de anderen is de politieke voorkeur niet bekend. Commissaris van de Koningin John Jorritsma spreekt de komende tijd met een […]

Minister Schippers voert bevolkingsonderzoek darmkanker in

mei 25, 2011

1

Nes. – Den Haag. – Ieder jaar overlijden bijna 5000 mensen aan darmkanker en komen er 12.000 patiënten bij.  Door vroege opsporing is darmkanker vaak beter behandelbaar en kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Daarom voert minister Schippers het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in. Uiteindelijk kunnen hiermee jaarlijks ca. 2400 sterfgevallen worden voorkomen. Het is bedoeld voor mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar; dat zijn ongeveer 4.4 miljoen mensen. Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd. Dit schrijft minister Schippers van VWS in de Landelijk nota gezondheidsbeleid waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Iedere vier jaar brengt VWS een nota uit waarin de minister de landelijke prioriteiten benoemt die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid en andere maatschappelijke partners. In […]