Rust terug op de Feugelpôlle op Ameland.

Posted on mei 25, 2011

0


Hollum. – Vanmorgen, vroeg op hoogwater, was de rust weer terug op de Feugelpôlle bij Hollum. Het vorige tij overspoelde een deel van dit afkalvend natuurgebied. Nesten in het lagere deel spoelden weg. Een aantal malen per jaar komt het waterpeil in de Waddenzee boven de 2 meter NAP. Bij deze waterstand overspoeld de broedplaats volledig. Het onverwacht hoge water tijdens de vloed op 24 mei, een extra verhoging van 60 cm (hoogste peil 1.70 NAP) deed een flink deel van de kwelder overstromen. Hierdoor zijn tientallen jongen meeuwen en sterns omgekomen. Andere vooral zilvermeeuwen zagen een buitenkansje en en aten de jongen op. Van deze slachtpartij was vanmorgen niets meer te zien. De rust was terug; op enkele plaatsen was alweer een paargedrag te bespeuren.

Feugelpôlle ameland foto Jan Spoelstra

Alles weer rustig. foto Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel