Economisch herstel zet door

Posted on mei 31, 2011

0


Het economisch herstel zet door, vooral horeca en detailhandel trekken aan. Na een lichte afzwakking in de eerste drie maanden neemt het ondernemersvertrouwen in Nederland in het tweede kwartaal weer toe naar +12,0. De ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen reflecteert de ontwikkeling van de economische groei. De omzetverwachting is sinds eind 2008 niet zo positief geweest. Alleen in de bouw is deze (nog) negatief. De tarieven stijgen in alle sectoren, maar minder dan in het eerste kwartaal. Ook heeft het bedrijfsleven weer behoefte aan nieuw personeel.
In de groothandel (+14,4), horeca (+21,4) en detailhandel (+12,8) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld. Vooral in de detailhandel is dit een flinke verbetering ten opzichte van vorig kwartaal (-10,6). Hoewel het ondernemersvertrouwen in de bouw voor het eerst sinds 2008 weer positief is (+0,9). blijft het in deze sector door negatieve omzet- en personeelsverwachtingen achter op de rest van het bedrijfsleven. Het vertrouwensherstel in de zakelijke dienstverlening zet nauwelijks verder door (van +2,6 naar +2,7).
Over het economisch klimaat voor het volgende kwartaal oordelen ondernemers positief (+6,6), met name in de horeca (+14,6). Ondernemers in de bouw daarentegen hebben een (zeer) negatieve verwachting (-21,2).
In de regio´s Gooi-, Eem- en Flevoland en Rotterdam is het ondernemersvertrouwen lager dan het landelijk gemiddelde vanwege lagere omzet- en personeelsverwachtingen.
In de regio’s Brabant en Limburg is het ondernemersvertrouwen het hoogst. Hiervoor zijn de bovengemiddelde omzet- en exportverwachtingen verantwoordelijk.
Van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven heeft ruim 8 procent in het eerste kwartaal van dit jaar meer omgezet dan een kwartaal eerder. Ook voor het tweede kwartaal van dit jaar zijn de ondernemers gunstig gestemd. Per saldo denkt ruim 22 procent van hen meer omzet te behalen in vergelijking met het eerste kwartaal. De enige sector waar een omzetdaling wordt voorzien, is de bouw.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Posted in: ameland actueel