Browsing All Posts published on »juli 10th, 2011«

Grien Manifest Fryslân

juli 10, 2011

0

Leeuwarden. – De Provinciale Commissie voor het landelijk gebied (PCLG) heeft voorstellen gedaan hoe om te gaan met de doelen voor het landelijk gebied in tijden van financiële krapte. Dit met als motto ‘Wát je doet, doe dat goed’. De PCLG is een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten met vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Friese Milieu Federatie, LTO Noord, BoerenNatuur, Vereniging van Friese Gemeenten, Het Friesch Grondbezit en de ANWB. De voorstellen zijn gebundeld in het ‘Grien Manifest Fryslân’. De ondertekenaars pleiten onder andere voor focus op bepaalde gebieden en […]

e-comm voor uw communicatie

juli 10, 2011

0

Zeilbootje vast onder Ameland

juli 10, 2011

0

 Nes. – Vanmorgen vroeg zat er een zeilbootje vast op de schelpenbank tussen de veerdam en de Ballumer Bocht. Zowel de reddingsboot van de KNRM, de “Anna Magretha”, als de runner van bergingsbedrijf Veltman schoten te hulp. Na enige tijd kon het bootje door de “Runner”naar dieper water worden gesleept. Het zeilbootje op sleeptouw genomen door “Runner”. De “Anna Magretha” vaart voorop. foto: Jan Spoelstra