Eerste tests NL-Alert van start in Zoetermeer.

Posted on augustus 4, 2011

0


Zoetermeer. – In Zoetermeer zijn de eerste technische tests van NL-Alert begonnen. NL Alert is een nieuw burgeralarmerings-, informerings- en alerteringssysteem van de overheid dat gebruik maakt van de mobiele telefonienetwerken. De tests lopen tot en met 22 augustus. Er worden de komende dagen een aantal tekstberichten op het testkanaal van NL-Alert verstuurd. Naar verwachting zullen de inwoners van Zoetermeer geen of hooguit zeer beperkt overlast ervaren van deze tests, omdat mobiele telefoons niet ingesteld staan op dit testkanaal. In deze testfase wordt een bericht verspreid met de volgende tekst: “Testbericht Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer informatie: www.nl-alert.nl.” 

Als de tests goed verlopen, wordt NL-Alert in de rest van Nederland ingevoerd. De planning daarvan is afhankelijk van de testresultaten. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers zo doelmatig mogelijk te informeren bij een ramp of crisis. Alle mobiele telefoons in het betreffende gebied ontvangen deze berichten automatisch, mits de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Aanmelden voor NL-Alert is niet nodig en de dienst is gratis. 

Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. NL-Alert komt overigens niet in plaats van het sirenenetwerk. Het huidige sirenenetwerk is nog tot zeker 2017 operationeel.

Posted in: ameland actueel