Browsing All Posts published on »oktober 7th, 2011«

Mensen met vermogen gaan meer eigen bijdrage betalen

oktober 7, 2011

0

Den Haag. – Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo betalen. Deze maatregel, die is aangekondigd in het regeer-  en gedoogakkoord, levert een besparing op van 80 miljoen euro per jaar. Mensen met aanzienlijke vermogens betalen tot nu toe dezelfde eigen bijdrage als anderen. Het […]

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten inkomensafhankelijk

oktober 7, 2011

0

Den Haag. – De ministerraad heeft ingestemd met het inkomensafhankelijk maken van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Tot nu toe werd in de Wtcg geen rekening gehouden met de financiële draagkracht, waardoor ook mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming ontvingen. Vanaf 2013 levert deze maatregel structureel 250 miljoen euro op.   Hoewel er de […]

Spiegelafstelplaats geopend in Grouw.

oktober 7, 2011

0

Grouw. – Vandaag heeft gedeputeerde Sietske Poepjes een nieuwe spiegelafstelplaats geopend in Grouw. Chauffeurs kunnen hier de spiegels van hun vrachtwagen op de juiste manier afstellen. Met het openen van de afstelplaats gaf Poepjes de aftrap voor de dodehoekcampagne. Sietske Poepjes, voorzitter van het ROF,  vindt het juist afstellen van de spiegels van levensbelang. “Een […]