Browsing All Posts published on »oktober 19th, 2011«

Onderzoekers aangesteld naar COA

oktober 19, 2011

0

Den Haag. – Mevrouw drs. J. (Jacqueline) Rijsdijk en de heer prof. mr. M. (Michiel) Scheltema zullen het onafhankelijke onderzoek uitvoeren naar het werkklimaat en de bestuursstructuur van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij doen dit op verzoek van minister Leers (Immigratie en Asiel). Rijsdijk en Scheltema worden ondersteund door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In het onderzoek wordt o.a. gekeken naar werkklimaat, cultuur, integriteit en klachtmogelijkheden binnen het COA, naar de ontwikkeling van het salaris van algemeen directeur mevrouw Albayrak en naar de inhuur van externen. Ook komen vragen aan de orde over de bestuursstructuur en de status van het […]