Browsing All Posts published on »oktober 31st, 2011«

Veel tijdwinst voor politie bij inbeslagname vuurwerk

oktober 31, 2011

0

Den Haag. / De afhandeling van in beslag genomen vuurwerk door de politie wordt sneller, makkelijker en veiliger. De politie is voortaan veel minder uren kwijt met administratieve handelingen wanneer een partij illegaal vuurwerk wordt aangetroffen. Zo blijft er meer tijd over voor de opsporing van gevaarlijk illegaal vuurwerk. De politie hoeft voortaan niet meer elk stuk vuurwerk apart te beschrijven en te tellen. Bij licht vuurwerk kan worden volstaan met het wegen van een partij. Tot nu toe moesten agenten elk bommetje, vuurpijl of zevenklapper van een partij in beslag genomen vuurwerk apart tellen en minutieus registreren. Verder kan in overleg met […]

Kinderdagverblijf Eb en Vloed op Ameland veilt kunst voor CliniClowns

oktober 31, 2011

0

Hollum. – Afgelopen weken zijn de kinderen van Kinderdagverblijf Eb en Vloed in Hollum bezig geweest met het maken van kunst. Dit is gelukt met behulp van kunstenaars van Ameland. Deze kunst wordt geveild op een veiling op 5 november 2011 van 16.00 tot 18.00 uur. De opbrengst is voor de CliniClowns. U bent van harte welkom om de kunst te bekijken en een bod uit te brengen.

Forse toename van startende zzp’ers in de bouw

oktober 31, 2011

0

Amsterdam. – Het aantal startende zzp’ers in Nederland groeit: in de eerste drie kwartalen van 2011 zijn er al 15% meer zzp’ers gestart dan in dezelfde periode in 2010. Met name in de bouw groeit het aantal explosief van 8.000 naar ruim 10.000 starters, een toename van 28% ten opzichte van het jaar daarvoor. De […]

Prinses Máxima opent Zonnehuis Oostergast Zuidhorn.

oktober 31, 2011

0

Zuidhorn. / Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden opent dinsdag 29 november 2011 de nieuwe zorg- en woonlocatie Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn. De locatie is onderdeel van Zonnehuisgroep Noord in West-Groningen. Er wonen mensen die lichte zorg of intensieve verpleging nodig hebben. Voor de realisatie van de nieuwe locatie woonden de mensen in een verpleeg– of verzorgingshuis in Zuidhorn. Nu wonen ze in een duurzaam gebouwde wijk in een appartement of kleinschalige groepswoning. Daarnaast beschikt de wijk over een overdekt dorpsplein met onder andere een restaurant, activiteitencentrum, dorpswinkel, kapsalon en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zijn er voorzieningen voor revalidatie, dagbehandeling en thuiszorg waarvan mensen die niet in […]

Kabinet ziet veel draagvlak sanctiebeleid.

oktober 31, 2011

0

Den Haag. – Bij de Nederlandse bevolking bestaat breed draagvlak voor het kabinetsbeleid ten aanzien van minimumstraffen en strenger straffen bij geweld tegen politie, ambulancepersoneel en andere gezagsdragers. Daarnaast blijkt er ook brede steun voor de werkstraf naast de (on)voorwaardelijke gevangenisstraf als één van de instrumenten om te straffen. Dit schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op onderzoek dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR, Amsterdam) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) in samenwerking met het CBS.       Aan het onderzoek deden 1066 Nederlands sprekende inwoners van […]

Versterking bestuur pensioenfondsen is nodig.

oktober 31, 2011

0

Den Haag. – Het kabinet wil de besturen van pensioenfondsen versterken. Dat is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen hun werk moeten doen. Dit vraagt om meer deskundigheid in besturen en een grotere betrokkenheid van premiebetalers en gepensioneerden. Daarom worden bedrijfstakpensioenfondsen verplicht een raad van toezicht in te stellen. Een bestuur mag straks ook louter uit externe beroepsbestuurders bestaan. Verder krijgen pensioengerechtigden altijd recht op een plek in het bestuur. Dit staat in het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen waarmee de ministerraad op verzoek van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Daarnaast wil het kabinet de bureaucratie terugdringen. Het kabinet past hiervoor de huidige regels voor bestuur en medezeggenschap bij pensioenfondsen aan.Het […]

Trouwen op Ameland met andere BABS

oktober 31, 2011

0

Ballum. – Uw huwelijksvoltrekking door babs uit andere gemeente als Ameland is nu mogelijk. Het college heeft op 18 oktober 2011 besloten dat het binnen de gemeente Ameland mogelijk is om een werkzame (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit een Nederlandse gemeente voor één dag te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Ameland. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Dan kunt u een verzoek indienen bij de afdeling Burgerzaken via het formulier dat u via onderstaande link kunt vinden. De leges bedragen € 200,-. Meer over het trouwen op Ameland […]

Site gemeente Ameland ligt eruit

oktober 31, 2011

0

Nes. – De site van de gemeente Ameland is op dit moment niet benaderbaar. Bij het klikken op http://www.ameland.nl komt er wel de startpagina ervoor, maar een verder doorklikken via de button leidt tot niets. update: Het blijkt bij nader onderzoek te gaan om delen van de site. De redactie van de Ameland Internet Krant lukte het wel om bepaalde gedeelten te benaderen.

Taxatie boeken en ansichtkaarten op Ameland.

oktober 31, 2011

0

Nes. – Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt naar Ameland. Op maandagavond 14 november van 19.15 – ca. 21.00 uur en dinsdagmorgen 15 november van 9.30- 11.00 uur Zal hij in hotel Zeewinde in Nes oude en zeldzame boeken, atlassen, handschriften, kloosterboeken en of oude (Staten)bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude / antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den […]