Browsing All Posts published on »december 2nd, 2011«

Bleeker ondertekent akkoord “Visserij In Beschermde Gebieden”.

december 2, 2011

0

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ondertekent dinsdag 6 december van 12.00 tot 12.30 uur het zogeheten VIBEG-akkoord met het visserijbedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties over de bescherming van de natuur op de Noordzee. VIBEG staat voor Visserij In Beschermde Gebieden. Daarmee wordt per direct 25% van twee Natura2000-gebieden verboden voor de […]

Notaris berispt voor activiteiten op Ameland

december 2, 2011

0

Leek. – De Leekster notaris Gerben Huizinga is buiten zijn boekje gegaan. Dat oordeelt de Kamer van Toezicht in Groningen die aan hem een berisping heeft opgelegd. Volgens het toezichtorgaan heeft Huizinga met zijn ‘in hoge mate laakbare’ handelen het vertrouwen van het publiek in het notariaat ernstig beschaamd. Twee neven dienden een klacht in […]