Bleeker ondertekent akkoord “Visserij In Beschermde Gebieden”.

Posted on december 2, 2011

0


Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ondertekent dinsdag 6 december van 12.00 tot 12.30 uur het zogeheten VIBEG-akkoord met het visserijbedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties over de bescherming van de natuur op de Noordzee. VIBEG staat voor Visserij In Beschermde Gebieden. Daarmee wordt per direct 25% van twee Natura2000-gebieden verboden voor de bodemomwoelende boomkorvisserij. Dit zal in 2016 overgaan in een totaalverbod. Ook de garnalenvisserij wordt ingeperkt. De gebieden zijn in 2008 als Natura2000-gebied aangewezen. De visserijmaatregelen zijn in minder dan drie jaar tot stand gekomen.
Het gaat om de Vlakte van de Raan in de zuidwestelijke delta tegen de grens met België aan en de Noordzeekustzone van Bergen (Noord-Holland) tot Rottum. Europese regelgeving schrijft voor dat in die gebieden de permanent onder water staande zandbanken beschermd moeten zijn vanwege het leven dat zich daar bevindt en kan ontwikkelen. Ook hebben de zandbanken een belangrijke functie als habitat voor schelpdiersoorten die op hun beurt weer door zeevogels als zeekoet en eidereend worden gegeten.
Naast het VIBEG-akkoord hebben overheid, visserijbedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties ook overeenstemming bereikt over een economisch perspectief voor de garnalenvisserij, waarbij de overheid ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar stelt voor onderzoek en ontwikkeling. Bedrijfsleven en natuurbeschermingsorganisaties kunnen plannen indienen bij de overheid om een duurzame en rendabele garnalenvisserij dichterbij te brengen.
De ondertekening van het akkoord vindt plaats op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Prins Clauslaan 8 in Den Haag.

ameland foto janspoelstra
Garnalenvisser in de branding van Ameland. archieffoto: Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel