Notaris berispt voor activiteiten op Ameland

Posted on december 2, 2011

0


Leek. – De Leekster notaris Gerben Huizinga is buiten zijn boekje gegaan. Dat oordeelt de Kamer van Toezicht in Groningen die aan hem een berisping heeft opgelegd. Volgens het toezichtorgaan heeft Huizinga met zijn ‘in hoge mate laakbare’ handelen het vertrouwen van het publiek in het notariaat ernstig beschaamd.
Twee neven dienden een klacht in over de notaris. Zij zijn de erfgenamen van een ouderpaar op Ameland dat inmiddels is overleden. De ouders bezaten een woning op het eiland. Bij de verkoop van deze woning zou een gevolmachtigde van de ouders onzuiver hebben gehandeld. Bovendien zou de notariële acte valselijk zijn gepasseerd. Daardoor zou de neven een flinke som geld door de neus zijn geboord.
Meer hierover in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 3 december.

Posted in: ameland actueel