Kinderen straks verplicht een eigen reisdocument voor € 30,00, ook op Ameland.

Posted on december 8, 2011

0


Ballum/Nes. – Met ingang van 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten niet meer geldig. Vanaf dat moment moeten kinderen over een eigen reisdocument beschikken als zij naar het buitenland willen reizen. Bestaande bijschrijvingen in paspoorten komen op 26 juni 2012 automatisch te vervallen. Ook kunt u vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer aanvragen. Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven.
Tot 1 januari kost een identiteitskaart voor een kind tot 1 jaar nog € 9,22. Daarna betaalt u € 30,00.

Fotografie www.janspoelstra.nl op Ameland maakt naast portretten van u en uw kinderen ook  pasfoto’s en familie-portretten. Voor het maken van een afspraak  kunt u bellen 06 22378553 of email: pasfoto@ameland.org

Met ingang van 1 januari 2012 daalt het tarief voor een paspoort bij een gemeente. Het maximum tarief wordt € 48,73. Dat tarief is nu € 52,12. Ook het maximum tarief van de Nederlandse identiteitskaart daalt indien de aanvrager ouder is dan 14 jaar. In 2012 zal het maximum tarief € 40,05 gaan bedragen. Nu is het maximum tarief € 43,89. Het jeugdtarief, voor jongeren tot en met 13 jaar, voor een Nederlandse identiteitskaart gaat in 2012 stijgen. Nu is het (maximum) tarief voor een zogenaamde jeugd-NIK € 9,22. Vanaf 1 januari 2012 gaat het tarief omhoog naar € 30,00. Het jeugdtarief wordt verhoogd omdat veel meer jongeren de jeugd-NIK aanvragen dan bij de invoering was voorzien. Omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders met ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel ouders voor 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen zullen aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt dan ook rekening met een toeloop van extra aanvragen voor identiteitskaart voor het jeugd-tarief in de maanden november en december 2011. Dit kan leiden tot (mogelijk) langere levertijden. Gemeenten hebben van het ministerie van BZK een instructie ontvangen om deze toeloop in goede banen te leiden.

Posted in: ameland actueel