Omroep Fryslân kan zelfstandig blijven.

Posted on december 13, 2011

0


Den Haag. – Omroep Fryslân kan zelfstandig blijven bestaan, ook al moeten de landelijke en regionale publieke zenders binnenkort volgens een regeringsvoorstel met elkaar samengaan. Dit is een toezegging van het kabinet aan GS van Friesland. Een aparte commissie krijgt de opdracht hoe Omroep Fryslân haar taken kan uitvoeren in de nieuwe opzet van het publieke bestel.
Minister Donner en minister Van Bijsterveld hebben de week toegestemd in de de komst van de kommisje-Hoekstra II. Deze de opdracht hoe Omroep Fryslân haar taken het beste kan uitvoeren, wanneer de landelijke en regionale zenders als één organisatie verer gaan.

Voor het provinciebestuur was de toekomst van Omrop Fryslân een hard punt. De provincie Friesland vindt dat de belangen van de Friese taal en de Omroep het best gediend kunnen worden door de provincie en de Omroep. Hiermee gaat het GS tegen de wens van het Rijk in om de publike regionale omroepen juist te centraliseren.

Posted in: ameland actueel