Donner vice-president Raad van State

Posted on december 16, 2011

0


Den Haag.- De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om de heer mr. J.P.H. Donner voor te dragen voor benoeming tot vice-president van de Raad van State. De benoeming gaat in op 1 februari 2012. De heer Donner volgt de heer Tjeenk Willink op aan wie eervol ontslag is verleend. De heer Tjeenk Willink (69) is sinds 1 juli 1997 vice-president van de Raad van State.

De heer Donner (63) begon zijn loopbaan in 1976 bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. Hierna werkte hij tot 1990 als raadadviseur bij de stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie. In die periode was hij van 1982 tot 1984 vanuit het ministerie van Justitie gedetacheerd bij de parlementaire enquêtecommissie RSV. In 1990 werd Donner benoemd tot lid, en in 1993 tot voorzitter, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van eind 1997 tot 2002 was hij lid van de Raad van State.

De heer Donner was van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 minister van Justitie in het eerste, tweede en derde kabinet-Balkenende. Van 30 november 2006 tot 22 februari 2007 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In het vierde kabinet-Balkenende was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij werd op 14 oktober 2010 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte-Verhagen.

Posted in: ameland actueel