Jutters Terschelling gemaand tot inleveren hout.

Posted on december 23, 2011

1


Midsland. – De jutters van Terschelling kregen gisteren een brief van hun burgemeester met daarin de oproep het op strand gejutte hout in te leveren. Opvallend was dat de politie elke betrokken jutter schijnt te hebben geregistreerd. Hieronder de inhoud van de brief.

Aan xxxx
Hierbij vraag ik dringen uw aandacht voor het volgende.
In de nacht van 20 op 21 december 2011 heeft u op het Noordzeestrand hout
gejut afkomstig van het schip Danica Hav. De politie heeft dat op mijn verzoek
geregistreerd.
Ik wijs u als strandvonder er met klem op dit hout in te leveren bij de
hulpstrandvonders Jort en Jaap Haan, Baaiduinen 4 (tel 06536330053 en
0653430416).
Op grond van de Wet op de Strandvonderij dien ik er voor te zorgen dat het
hout op een goede wijze wordt opgeslagen, zodat ik met de eigenaar kan
onderhandelen wat er met het hout dient te gebeuren. In tegenstelling tot wat u
denkt, is en blijft het hout eigendom van de eigenaar en dat bent u in
dit geval niet. Anders dan bij de aangespoelde schoenen en bananen heeft de
eigenaar het hout ook niet vrijgegeven.
Indien u het hout niet voor 24 december 2011 heeft ingeleverd bij de
hulpstrandvonders zal ik mij met de politie en douane beraden over de te
nemen stappen.
Hoogachtend,
Mr. J.M. Visser
Strandvonder van de Gemeente Terschelling.
Posted in: ameland actueel