Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen Hollum Ameland

Posted on december 28, 2011

0


Ballum. – Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 29 december 2011, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen Hollum. Het ontwerpbestemmingsplan zal voorzien in een herziene en geactualiseerde planologisch-juridische regeling voor de recreatieterreinen ten noorden van Hollum. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het loket Vergunningen en Toezicht voor iedereen ter inzage. Het loket Vergunningen en Toezicht is voor publiek op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook kunt u de stukken raadplegen op http://www.ameland.nl.

Posted in: ameland actueel