InnovatiefondsMKB+ voor vernieuwende ondernemers start.

Posted on januari 2, 2012

0


Den Haag. – Om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ van start gegaan. Het fonds stelt de komende jaren (tot en met 2015) in totaal 500 miljoen euro beschikbaar. ,,Vernieuwende ondernemers komen dankzij het InnovatiefondsMKB+ makkelijker aan financiering waardoor ze sneller kunnen groeien en de beschikbare kennis omzetten in vernieuwende producten en diensten”, zegt minister Verhagen ,,Dit is van groot belang om het verdienvermogen van onze economie te versterken.”

De plus in de naam van het InnovatiefondsMKB+ geeft aan dat het fonds open staat voor vernieuwende ondernemers uit het MKB en voor ondernemingen die groter zijn dan het MKB. Vanaf 1 januari kunnen vernieuwende ondernemers ook met kleinere projecten (vanaf 150.000 euro) bij het InnovatiefondsMKB+ aankloppen. Het fonds is nodig omdat vernieuwende ondernemers door banken als risicovoller worden gezien waardoor hun financieringsvraag vaker wordt afgewezen. Zelfs investeerders die durfkapitaal beschikbaar stellen worden vaak weerhouden te investeren in markten waarvan risico’s moeilijker zijn in te schatten, zoals bijvoorbeeld de markt voor hightech-producten. Betrokkenheid van het InnovatiefondsMKB+ helpt andere financiers van de onderneming over de streep te trekken. Het InnovatiefondsMKB+ werkt met innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt en door kapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen die investeren met risicokapitaal in deze vernieuwende ondernemingen. Het innovatiekrediet betreft directe financiering tot een derde van de kosten die met ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten gepaard gaat. Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in een subsidie. Het fonds stelt voor dit jaar 95 miljoen aan innovatiekredieten beschikbaar.

Op 1 januari is de tender geopend waarbij 20 miljoen aan kapitaal kan worden verstrekt aan investeringsfondsen die willen investeren in jonge vernieuwende ondernemingen. Het InnovatiefondsMKB+ kan als een van de investeerders tot maximaal 50% meefinancieren. De andere private investeerders ontvangen bij goed presterende fondsen het grootste deel (80%) van de rendementen uit deze fondsen. In deze tender is een bedrag van 4 miljoen euro (van in totaal 8 miljoen euro tot en met 2015) beschikbaar dat alleen bedoeld is voor investeerders in sectoren van de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design, gaming en nieuwe media.

Sinds gisteren is het innovatiefonds revolverend: inkomsten uit succesvolle investeringen stromen terug in het fonds en niet zoals voorheen in de algemene middelen. Hierdoor kan het fonds in plaats van 1 onderneming te subsidiëren, 4 tot 5 ondernemingen van krediet voorzien.

Posted in: ameland actueel