Nieuwjaarsreceptie gemeente Ameland.

Posted on januari 5, 2012

0


Ballum. – Vanmiddag hield de gemeente Ameland haar nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn van politiek, bedrijfsleven en belangstellenden. Een moment ook voor de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Albert de Hoop. Waar in andere Friese gemeenten de nieuwjaarstoespraak flink gevuld is met woorden verwijzend naar de aanstaande herindeling, repte de eilander burgervader met geen letter over deze plannen voor de Friese gemeenten. Toch wordt in de komende twee maanden met eilandgemeenten overlegd door gedeputeerde staten over een indeling passend bij een aan de overkant liggende gemeentensamenvoeging. Daarvoor mogen de ogen niet worden gesloten.
Om iedereen kennis te laten nemen van de woorden uitgesproken op 5 januari publiceert de redactie van de Ameland Internet Krant intergraal de nieuwjaarstoespraak.
Geachte aanwezigen.
We dachten allemaal vorig jaar uit de zorgelijke crisis te raken, maar helaas we hadden de bodem nog niet bereikt.
De vraag is natuurlijk: wat is crisis?
Hebben we ons luxe leventje moeten opgeven, of wat merken we er nu echt van. Natuurlijk voor een enkeling zijn de gevolgen wel degelijk te merken, maar als we eerlijk zijn, staat dat in geen enkele verhouding tot anderen in de wereld die het een stuk minder hebben.

De gemeente heeft de afgelopen twee jaren behoorlijk gesnoeid in haar eigen financiën.
Dat moest ook want de bijdrage uit Den Haag is drastisch omlaag gegaan.
Wij hebben ongeveer 1,2 miljoen moeten bezuinigen waarvan een zeer groot deel voor rekening van de interne organisatie is gegaan. We zijn goedkoper gaan werken, hier en daar een beetje soberder, en we hebben zoveel mogelijk de inwoners ontzien. Natuurlijk geldt ook hier dat wat eerst bijna gratis was nu een beetje meer kost. We zullen allemaal de broekriem een beetje moeten aanhalen.
Uiteindelijk hebben toch weer voor 2012 en verder een sluitende begroting kunnen maken.
Er komt nog meer onheil uit Den Haag, is ons gemeld. Nieuwe bezuinigingen.
Ook dan zullen we zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft en alleen daar bezuinigen waar het moet en ook kan.
Toch was economisch gezien 2011 nog niet zo’n slecht jaar. We klaagden wel over het weer en het heeft ons wel wat toeristen gekost, maar over het hele jaar gerekend viel het nog wel mee. Ik hoop dat de weergoden ons voor het komende jaar goed gezind zijn. We kunnen in ieder geval constateren dat de weergoden het jaar 2012 enthousiast zijn begonnen.
Ameland is ook geen krimpgemeente zoals wel veel andere gemeenten om ons heen.
We zijn het afgelopen jaar met 26 inwoners gegroeid. En dat zijn alleen nog maar het aantal geboorten. Ik zou zeggen gaat zo door.

We gaan dit jaar eindelijk de nieuwe BWS bouwen. De sloop van de oude school kan in de zomervakantie beginnen en direct daarna begint de nieuwbouw op dezelfde plaats.
Het oude rietgedekte gebouw blijft behouden en daarachter komt een prachtig modern en duurzaam schoolgebouw. In de zomer van 2013 moet alles klaar zijn, als alles volgens planning gaat, en kunnen de leerlingen en het personeel er weer in.

Dames en heren,

Ik hoop dat we allemaal 2012 met vertrouwen en enthousiasme tegemoet zien en ik wens u allen het beste.

Dank u

Posted in: ameland actueel