Staken leraren op Ameland vanaf maandag ook?

Posted on januari 7, 2012

0


Nes/Den Haag. – Leraren van middelbare scholen worden door de vakbond Leraren in Actie (LIA) opgeroepen tot een driedaagse staking. Op de eerste dag, maandagmiddag, is er  een protestbijeenkomst in Den Haag georganiseerd waar een 1500 leraren verwacht. De Leraren in Actie zien een grote actiebereidheid onder docenten van het middelbaar onderwijs. Er wordt ook verwacht dat conciërges en andere ondersteuners in het onderwijs meedoen.

De vakbond Abvakabo FNV heeft haar leden opgeroepen maandag geen les te geven. Met name het voorstel van het ministerie van Onderwijs om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen met 40 te verhogen tot  1040 lesuren is de bonden in het verkeerde keelgat geschoten.  Bemoeienis van de minister van Onderwijs  met het vaststellen van het aantal vakantiedagen per jaar wordt niet op prijs gesteld. De bonden menen dat dit een zaak tussen werkgevers en werknemers is.


Posted in: ameland actueel