Jiddische muziek “Mir Tsvey” in Herenwegkerk Hollum op Ameland.

Posted on januari 17, 2012

0


Een activiteit vermeldt in de Ameland Activiteiten Agenda

Hollum. – Komende zondag  22 januari  treedt in de Herenwegkerk “Mir Tsvey” op. Dit duo, bestaande uit Josine Franken en Leo Driesenaar, zingen en spelen Jiddische liederen en muziek. “Mir Tsvey” is dan ook het Jiddisch voor “Wij Twee”. Het Jiddisch is een taal, zoals die gesproken werd door de Joodse bevolking in Oost-Europa, vanaf de Middeleeuwen tot de jaren veertig van de vorige eeuw. Het Jiddisch lijkt veel op het  middeleeuwse Duits vermengd met Hebreeuwse en Slavische woorden.

Kenmerk van de muziek is het melodramatische karakter. Thema’s in de liederen zijn:  de zelfspot over de armoede en ellende in de Joodse stjetls (Joodse dorpen, steden of wijken), het strijdbare uit de arbeidersbeweging, de strijd tegen fascisme en antisemitisme en het verheerlijken van de alomtegenwoordigheid van God. Albert Einstein zei er ooit over, dat de Jiddische volksliederen de meest oprechte, de diepste, innigste liederen zijn die hij ooit gehoord had. Ze zijn de meest waarachtige uiting van de ziel, de nesjome, van een volk.

De toegang is gratis, het concert begint om 15:00 uur. Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Mir Tsvey

Posted in: ameland actueel