Natura 2000 en strandgebruik info-avond op Ameland.

Posted on januari 17, 2012

0


Een activiteit vermeldt in de Ameland Activiteiten Agenda
De Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) nodigt u van harte uit voor de publieke avond over Natura 2000 op donderdag 26 januari 2012 om 20.00 uur in de Amelander Kaap in Hollum. Er staan tijdens deze avond een tweetal inleidingen op het programma. De heer ing. Piet Op ’t Hof, projectleider van de Dienst Landelijk Gebied, houdt een algemene inleiding over Natura 2000. De heer Sies Krap gaat nader in op het strandgebruik. Na de pauze is er gelegenheid tot discussie onder leiding van de heer ir. Piet Dijkstra. U bent van harte welkom!

Wilt u meer weten over Natura 2000 of de Dienst Landelijk Gebied? Kijk dan op www.dienstlandelijkgebied.nl.


Posted in: ameland actueel