PvdA: ‘Friesland direct laten profiteren krimpbeleid Rijk’

Posted on januari 26, 2012

0


Leeuwarden. – De Statenfractie van de PvdA Friesland wil dat het college van
Gedeputeerde Staten direct aan de slag gaat met het profiteren van de soepeler regelgeving van het rijk voor krimpregio’s. Dat vraagt PvdA Statenlid Tjerk Voigt, die woordvoerder Wonen is, in schriftelijke vragen aan het college. Bezorgdheid is er ook bij de PvdA. In de Tweede Kamer werd krimpregio Noordoost Friesland in geen enkele motie genoemd. De PvdA in Friesland ziet de aangekondigde versoepeling van regelgeving, samen met de lopende experimenten, juist als kans voor de regio Noordoost Friesland.
De Tweede Kamer wil dat het rijk zich in deze gebieden coulanter opstelt met betrekking tot bijvoorbeeld de fusie van scholen en de vaak benarde positie van zorginstellingen en woningcorporaties. Een motie van de PvdA om woningcorporaties in de krimpregio’s te ontzien werd eveneens aanvaard. Tjerk Voigt. “De PvdA Statenfractie wil op korte termijn weten welke acties er worden ondernomen om te zorgen dat Noordoost Friesland aandachtsgebied blijft binnen het huidige en toekomstig rijksbeleid.”Schriftelijke vragen

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel “Kamer dwingt kabinet tot Actie Krimp” in Leeuwarder Courant op  25 januari 2011?
  2. Bent u met ons van mening dat aangekondigde versoepeling van regelgeving en de experimenten kansen biedt voor de regio Noordoost Friesland?
  3. Zo ja, welke acties gaat u op korte termijn ondernemen om dergelijke experimenten  op te starten of te koppelen aan bestaande provinciale en/of lokale experimenten?
  4. Heeft u concrete plannen klaar liggen die kunnen dienen als experiment?
  5. Welke acties gaat u ondernemen om te zorgen dat Noordoost Friesland aandachtsgebied blijft  binnen het huidige en toekomstig rijksbeleid?

 

Indiener:  Tjerk Voigt, PvdA

Datum,  25 januari 2012

Posted in: ameland actueel