PVV Friesland maakt zich sterk voor het Fries.

Posted on januari 27, 2012

0


Leeuwarden. – De Statenfractie van de PVV in Friesland is onthutst over het feit dat de provinciale website, www.fryslan.nl, voor het overgrote gedeelte alleen beschikbaar is in de Nederlandse taal.

De PVV komt met schriftelijke vragen over dit onderwerp naar aanleiding van opmerkingen die bij de PVV zijn binnengekomen. Volgens de provinciale voorlichting kan niet iedereen Fries lezen en  de meeste bezoekers komen van buiten onze provincie.

De PVV- Statenfractie is van mening dat de provinciale website volledig tweetalig dient te zijn. ‘Het is van de gekke dat de provinciale website bijna geheel Nederlandstalig is. Wij vinden dat de website op zo kort mogelijke termijn volledig tweetalig moet worden,’ aldus PVV –Fractievoorzitter Otto van der Galiën.
Volgens de PVV-fractie voldoet de huidige website niet aan het taalbeleid zoals verwoord in het Coalitieakkoord.  “Wil de provincie het Fries promoten, nota bene wettelijk vastgelegd als de 2e Rijkstaal in Nederland, dan is het volstrekt logisch dat de Provincie begint bij de eigen website en overige communicatie,” aldus Van der Galiën.

Posted in: ameland actueel