Browsing All Posts published on »februari 16th, 2012«

Heel Ameland moet straks alleen nog drinken van eigen eilandwater.

februari 16, 2012

0

Nes. – Nu nog wordt tweederde van de drinkwaterbehoefte van Ameland ingevoerd vanuit Bergum. Op enig moment is dat voorbij; zo betoogde Arjen Kok van Vitens op de voorlichtingsavond in Hotel Hofker. De leiding zal een keer versleten zijn. Een nieuw exemplaar zal vanwege de kosten niet zo snel worden aangelegd. Een tweede minpunt van […]

Na 2014 wordt Ameland 1 miljoen ton zwaarder.

februari 16, 2012

0

Nes. – De Dijkverzwaring Ameland gaat door op bestaande profiel. Na de voorbereidingen als MER, planmaken, aanbesteding en gunning wordt het te verzwaren dijkvak op Ameland onder handen genomen. Over de bestaande betonnen beglooïng wordt 1.000.000 ton grof breuksteen aangebracht. Verder de dijk omhoog gaat het dijkvak onder een flauwere hoek als de huidige door […]

Ameland: Open dagen ’t Smederijtje in Buren.

februari 16, 2012

0

Buren. – ’t Smederijtje in Buren houdt op vrijdag 17 (van 13:00 tot 21:00 uur) en zaterdag 18 februari (van 13:00 tot 17:00 uur) open dagen. De bezoekers kunnen dan kennismaken met de nieuwe voorjaars en pasen workshops die Heleen en Rosa Metz willen gaan geven. Voor ex-cursisten is er de mogelijkheid om “oude frames” mee te nemen om deze op de open dagen bij te pimpen. Ook zijn er nieuwe workshops voor kinderen laten Heleen en Rosa weten. Voor de gasten staat er zo vinden de twee vanzelfsprekend een hapje en een drankje klaar. […]

Redding voor de Fugelpolle op Ameland.

februari 16, 2012

0

Nes/Hollum. – Tijdens de Informatieavond van de terreinbeheerders deed Marjan Veenendaal het project klimaatbuffer uit de doeken. In een op 750.000 begroot project wordt getracht o.a. door het plaatsen van rijshouten dammen de achteruitgang van de Fugelpolle samen met die van Vrijheidsplaat en Westerkwelder te stoppen. In de rijsdammen worden ingekorfde oesters geplaatst. Sediment en schelpresten, […]