Sionsberg Dokkum: Wat mag een mensenleven kosten?

Posted on februari 28, 2012

0


Dokkum.- Het toekomstbestendige beleidsplan van De Sionsberg is de basis voor een duurzame opzet van het ziekenhuis. De politiek moet overtuigd worden van de noodzaak dat medische voorzieningen in dit gebied niet gemist kunnen worden. Wij moeten als bevolking van Noordoost Fryslân, de Marne en de Waddeneilanden, de leden van de Tweede Kamer laten inzien dat kwaliteit van zorg in de plattelandsregio heel belangrijk is, omdat mensenlevens hier niet minder waard zijn dan in de dichtbevolkte stadsregio.
Wat mag een mensenleven kosten?
De financiële reden ‘het is te duur in De Sionsberg’ mag daarbij ons inziens nooit de reden zijn om bepaalde zorg in ons regionale ziekenhuis niet meer aan te bieden. Zo moet er bij de geboortezorg veel geld bij, maar dat mag niet de reden zijn om deze zorg hier in de regio niet langer in De Sionsberg toe te staan. De 45 minuten aanrijtijd mag niet overschreden worden. In onze ogen zou dit een ramp zijn, omdat dan de thuisbevallingen niet meer mogelijk zijn en men voor een bevalling op het MCL te Leeuwarden of Nij Smellinghe te Drachten is aangewezen. Er mag niet getornd worden aan het solidariteitsbeginsel binnen Nederland.
Er moet alles aan gedaan worden om de geboortezorg voor de regio te behouden. Voor 1 mei moet er een plan klaar zijn voor de geboortezorg. Om dit in de toekomst ook te garanderen.

Verder blijven we als actiegroep strijden voor behoud van de volledige afdeling cardiologie met klinische en poliklinische zorg. Er zal een publieksvriendelijke versie komen van het toekomstbestendige beleidsplan, om voor iedereen die dat wil kennis te nemen van de nieuwe plannen. Ook zal de communicatie met personeel, bevolking, huisartsen en ambulancediensten verbeterd moeten worden om misverstanden zoals die tot op heden werden geconstateerd te voorkomen.
Er zal duidelijkheid moeten komen over de verdeling van specialismen en basis zorg. De actiegroep is van mening er een zo breed mogelijke basiszorg in Dokkum moet blijven en zal dat in Den Haag samen met zoveel mogelijk mensen uit Noordoost Fryslân, de gemeente De Marne, de Waddeneilanden, duidelijk proberen te maken aan de politiek.
We gaan met zoveel mogelijk mensen (liefst met bussen vol) naar Den Haag om actie te voeren tijdens de debatten van de tweede kamer op respectievelijk:

– 7 maart : Geboortezorg

Posted in: ameland actueel