Beste leefomstandigheden Kinderen: Schiermonnikoog 1, Ameland 2

Posted on juni 15, 2012

0


Nes. – In een onderzoek en verslag van het Verwey-Jonker Instituut door: Majone Steketee, Bas Tierolf, Jodi Mak, en Elize Brolsma over de omstandigheden waaronder kinderen leven in Nederland worden de resultaten in een toptien gezet. Als beste gemeente voor kinderen wordt aangemerkt de Gemeente Schiermonnikoog. De Gemeente Ameland is een goede tweede. Alleen in het dorp Ballum zijn de omstandigheden iets minder dan de dorpen Hollum, Nes en Buren. Het beste dorp op Ameland is Buren, op een landelijke plaats 5.

In het volgende rapport zal ook Ballum goed scoren nu de hondendrollen zijn opgeruimd. archieffoto: Jan Spoelstra

Dit “Databoek Kinderen in Tel”” verschijnt voor de zesde keer. Kinderen in Tel meet sinds 2006 de leefsituatie van kinderen en jongeren in de Nederlandse gemeenten. Net als voorgaande jaren, publiceert Kinderen in Tel de gegevens voor twaalf indicatoren die op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gebaseerd zijn. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2009 en 2010 vergeleken. Daarmee ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau.

Kinderen in Tel wil gemeenten, maar ook provincies inspireren tot innovatief jeugdbeleid.  In de komende tijd zullen de gemeenten veel meer taken moeten uitvoeren binnen het jeugdbeleid. Vooral de jeugdzorg vraagt om veel aandacht; gemeenten zullen nieuwe deskundigheid moeten ontwikkelen bij de komende stelselherziening. De gegevens uit dit Databoek Kinderen in Tel 2012 bieden gemeenten daarbij een handvat.

Advertenties
Posted in: ameland actueel