Claudia Zuiderwijk nieuwe bestuurder KvK / Syntens

Posted on oktober 12, 2012

0


Den Haag. – Claudia Zuiderwijk-Jacobs is benoemd tot voorzitter van het transitiebestuur en daarmee beoogd voorzitter van de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie die voortkomt uit de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie maakt Zuiderwijk verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuw te vormen zelfstandig bestuursorgaan dat begin 2014 zal starten en als belangrijke taak o.a. het beheer en de doorontwikkeling van het Ondernemersplein heeft.

Zuiderwijk start op 1 november 2012. Bestuursvoorzitter van Kamer van Koophandel Nederland Ton Nelissen is blij met haar komst: “Met haar ruime bestuurlijke ervaring in verschillende branches als ICT, zorg en dienstverlening krijgen we een gedreven en deskundig bestuurder die weet wat er speelt in ondernemersland en de paden kent die horen bij een uitdagend transitieproces”. Zuiderwijk vervulde de afgelopen jaren verschillende directiefuncties, onder andere bij Pink Roccade, Prorail en het Tergooiziekenhuizen Hilversum.

Nieuwe organisatie Kamer van Koophandel
Januari 2014 start het nieuwe ZBO dat valt onder eindverantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I. Met de integratie tot één organisatie van de 12 regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en stichting Syntens wordt een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers doorgevoerd. Ondernemers krijgen straks via het Ondernemersplein sneller en tegen lagere kosten op één centraal punt alle overheidsinformatie en ondersteuning die nodig is om te ondernemen, innoveren en internationaal zaken te doen. Passend bij de huidige tijd worden nieuwe diensten samen met partners ontwikkeld en ingevuld.

Digitaal Ondernemersplein
Het Ondernemersplein wordt eind 2012 al in digitale vorm gepresenteerd op http://www.Ondernemersplein.nl. In de eerste fase biedt het digitale plein de ondernemers onder meer informatie uit het handelsregister, exportdocumenten en mogelijkheden tot netwerken, maar ook informatie van Agentschap NL. In volgende fasen zal de informatie en dienstverlening worden uitgebreid en aangevuld. Partners worden actief uitgenodigd om hun dienstverlening hier digitaal aan te bieden.

Posted in: ameland actueel