Waddenfonds ondersteunt zichtbaar maken bunkers Ameland

Posted on november 6, 2012

0


Leeuwarden. – De stichting Waddencentra, bestaande uit de Natuurmusea van de Waddeneilanden, heeft van het Waddenfonds bericht ontvangen dat het project “Waddengebied in de Oorlog” wordt ondersteund met een bedrag van € 934.000,-
Dit bedrag zal op de vier Friese Waddeneilanden worden aangewend om een aantal bunkers te ontsluiten voor publiek.
Tevens worden de bunkers ingericht als historische informatiepunten over de WO II geschiedenis in het Waddengebied.
De bunkers op de eilanden zijn onderdeel van de Atlantikwall. Aan deze door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie is lange tijd amper aandacht aan besteed. Voor beelden van de bunkers klik hier www.ameland.org/bunker

Waddengebied in oorlog
Musea, cultuurhistorische verenigingen en gemeenten willen samen met eigenaren/beheerders de Atlantikwall weer zichtbaar en voor het publiek toegankelijk maken.In de nu te subsidiëren eerste fase van dit Waddenfondsproject worden vier bunkercomplexen op de Friese eilanden voor publiek toegankelijk gemaakt. In een nog in te vullen volgende fase wordt de verbinding gelegd met Texel en het vasteland (Den Helder, Harlingen en Delfzijl).
De “Atlantikwall” (Atlantische Muur) is een 2685 km lange verdedigingslinie die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. Vanuit nationaal perspectief bezien bleef dit erfgoed lange tijd vreemd en omstreden. Het besef dat ook dit erfgoed het onderzoeken en documenteren waard is, is inmiddels algemeen geaccepteerd. En de belangstelli ng voor oorlogserfgoed neemt toe. Daarvan getuigt ook de website Atlantikwallplatform.eu.
De Atlantikwall wordt in dit Waddenfondsproject echter breder opgevat dan alleen bunkers en andere relicten van de Duitse krijgsmacht. De nadruk in de op innovatieve manier ingerichte tentoonstellingen ligt op de relatie tot landschap, maatschappij en herinnering. De musea willen samen met de eilanders de recente geschiedenis, op een persoonlijke manier, uitleggen en uitdragen.
Naast het behoud van het oorlogserfgoed, verhalen en herinneringen krijgen de bunkers ook een functie als slecht-weer-accommodatie. Daarmee wordt de concurrentiepositie van de
eilanden versterkt met attracties die nauw aansluiten bij de belevingswaarde van de eilanden (natuur, landschap en geschiedenis). Het is de bedoeling dat ook nieuwe publieksgroepen ( historisch geïnteresseerden, oorlogstoeristen en Duitsers) buiten de Nederlandse vakantieperiodes de eilanden aandoen.
bunkers op Ameland foto fotograaf Jan Spoelstra

Opgegraving van een nog in goede staat verkerende bunker op Ameland Archieffoto: Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel