Oplevering eerste deel Feugelpôlle Ameland.

Posted on november 9, 2012

0


Hollum – Vandaag was de oplevering van het eerste deel Feugelpôlle. Deze kwelder aan de Zuidwestkant van Ameland dreigde ten prooi te vallen aan een oprukkende zee. In augustus 2012 is een experiment gestart om natuurlijke kweldervorming op deze plek in goede banen te leiden. Dit als onderdeel van het landelijke innovatieprogramma “Natuurlijke klimaatbuffers”. Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, aannemers Nagtegaal en vogelwacht Hollum/Ballum, De samenwerking voortreffelijk meende Marjan Veenendaal tijdens de presentatie later in de Griffel “Er is een klein huzarenstukje geleverd waar we nu al trots op zijn, in twee maanden tijd is er een kleischelpenbank neergelegd van 2000 m3 klei en 1000 m3 kleischelpen,”. “Daarnaast is er voor de kwelder een 1100 m lange rijshoutendam gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Dit project richt zich op de versterking van de Feugelpôlle, zodat de natuurwaarden van het Waddengebied worden verbeterd en de kwelder beter bestand is tegen een hogere zeespiegel”.
Deze broedperiode waren de tellingen gunstig, alleen broedsucces van de kokmeeuwen laat een achteruit zien.

De experimentele aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het Waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust. wel De betrokken organisaties monitoren deze maatregelen tot 2022. Er wordt komende jaren veel kennis opgedaan over het effect van de maatregelen en de vorming van kwelders.”

ameland foto fotograaf Jan Spoelstra

De genodigden verkennen het werk op het Wad bij de Fûgelpolle bij de oplevering. foto: Jan Spoelstra

 

ameland fotograaf Jan Spoelstra

getagged: , , , , ,
Posted in: ameland actueel