Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie.

Posted on april 11, 2013

0


“Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie”

Groningen.- Op Zaterdag 20 april 2013 wordt van 11.00 tot 16.00 uur ‘Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie’ georganmiseerd, de toegang is vrij. De ‘Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie’ is met zijn uiterst gevarieerde programma hèt evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie van Noord-Nederland. Zo zijn er lezingen over de stand van zaken op tal van onderzoeksterreinen. Janneke Hielkema vertelt over de resten van mammoeten, wolharige neushoorns en andere beesten die bij Orvelte zijn gevonden. Daan Raemaekers gaat in op het ongepubliceerde hunebeddenonderzoek van Van Giffen. De herkomst van halfedelstenen in vroegmiddeleeuwse sieraden wordt behandeld door Nelleke IJssennagger. Mensen van de stichting Verdronken Geschiedenis tonen de resultaten van hun onderzoek naar de nog lang bewoonde Punt van Reide, waar ook een schans lag. En verder komen Jan Venema, Ivar Schute en Sebastiaan Vos er vertellen over respectievelijk onderwaterarcheologie, de restanten van Duitse kampen en de prachtige veldnamencollectie, ons nagelaten door de veldnamenonderzoeker Wieringa.
Naast de lezingen is er een uitgebreid randprogramma. U kunt er een kleine tentoonstelling zien met o.a. het koperdepot van de Hallumer ketellapper, zout-aardewerk uit Drenthe, voorwerpen die aangetroffen in de bouwput van het Groninger Forum, divers Romeins brons uit wierden, en vroegmiddeleeuwse houtjes met runenschrift, de oudste inheemse teksten uit ons land.
Uw bodemvondsten kunt u laten determineren door een panel van bij uitstek deskundigen.
Ook kunt u (na aanmelding) deelnemen aan workshops keramiek-herkenning, archeologisch tekenen, of archeobotanie bij Monument en Materiaal. Bovendien zijn er rondleidingen door de depots van de Groninger Archieven, waar een aantal bijzondere stukken voor u klaar is gelegd (eveneens na aanmelding).
En dan is er nog een doorlopende voorstelling van vijf archeologische films en last but not least een informatie- en boekenmarkt waar tientallen in archeologie gespecialiseerde musea, verenigingen, uitgeverijen en antiquariaten acte de présence zullen geven.
Voor de forumdiscussie over vindplaatsregistratie, detectoramateurs en illegaal opgraven verwijzen we u naar het persbericht dat eerder verzonden is. Rest ons nog te melden dat de dag zal worden afgesloten met een lezing over de amateurarcheologie door de provinciaal archeoloog van Groningen, prof. Henny Groenendijk.

Voor het exacte programma zie: www.groningerarchieven.nl/nieuws/programma-dag-van-de-noord-nederlandse-archeologie

De Dag van de Noord-Nederlandse archeologie wordt georganiseerd door de afdeling Noord van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, de Drents Prehistorische Vereniging en het Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy in samenwerking met de Groninger Archieven.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel